DELA

Kulturnotiser

Tone Alin från nät-
verket Rena Kläder

besöker Åland i Nordens instituts regi. Hon informerar om närverket i Mariehamns stadsbibliotek på tisdag, den 21 oktober, kl 19.
Rena kläder är ett nätverk av organisationer, ingen organisation i sig själv. Clean Clothes Campaign är ett internationellt nätverk av solidaritets-, kvinno-, ungdoms- och fackliga organisationer. Sammanlagt ingår det över 300 organisationer från hela världen i nätverket . Huvudkontoret finns i Amsterdam.
Nätverkets syfte och mål är att förbättra villkoren för de människor som syr våra kläder och skor. Det viktigaste kravet är att arbetstagare ska har rätt att gå samman i fackföreningar och på det sättet få makt att påverka sin egen situation.
Mer information finns på hemsidan http://www.renaklader.org meddelar Nordens institut.

Anita Wall får
årets O´Neill-pris,l

som enligt dramatikern Eugene O´Neills önskan skall tilldelas ”högt förtjänta artister på Dramaten” i Stockholm. Prissumman är 30.000 kr.
I motiveringen sägs bland annat att Anita Wall har gjort inte mindre än sjuttiotre roller på Dramaten. ”Hennes sceniska erfarenhet är överväldigande och hennes register är brett”.

Om Eliel Saarinens
amerikanska dröm

handlar en utställning som öppnas i museet i Hvitträsk utanför Helsingfors. Utställningen som pågår från den 24 oktober till årsskiftet berättar om arkitekten Eliel Saarinens visioner för Cranbrook i Michigan.
Saarinen flyttade år 1925 med sin familj till Michigan för att hjälpa den samhällsmedvetne tidningsförläggaren George Gough Booth att grunda konstakademin Cranbrook som skulle få till uppgift att främja de studerandes konstnärliga, intellektuella och andliga tillväxt i en omgivning planerad med tanke på helheten. Booths och Saarinens projekt betecknas som ett av de mest lyckade inom 1900-talets arkitektur.
Under åren 1922-1942 planerade Saarinen flera institutioner, däribland konstakademin, en flickskola och en pojkskola. Saarinen fru Loja och barnen Eero och Pipsa gjorde också karriär som designers i USA.

Sångstjärnan
Diana Ross uppträder
för att ära Martti Ahtisaari under årets Nobel Peace Prize-konsert i Oslo, skriver den norska webbtidningen seher.no, enligt FNB. Fredspriset tilldelas Ahtisaari den 10 december. Konserten ordnas dagen därpå.