DELA

kulturnotiserKulturlivet får
dela på 600.000
euro i nästa års budgetförslag. Det är fråga om penningautomatmedel som landskapet slussar till kulturen. Enligt kulturdelegationens förslag viks 490.000 euro för verksamhets- och projektunderstöd, 70.000 euro för kultur- och arbetsstipendier, 10.000 euro för självstyrelsedagsfirandet, 5.000 euro för gästbostäderna vid Eckerö post- och tullhus och Källskär, 4.000 euro för Sally Salminen-priset. För att täcka övriga utgifter anslås 11.000 euro.Fredrika Sundberg
leder en arbetsgrupp
som tillsatts för pilotprojektet ”Kultur i vården”. Gruppen skall bland annat ge förorda för program avsedda att uppföras på äldreomsorgshemmen. Mandatet löper till den sista maj 2011. Fredrika Sundberg representerar Finströms kulturförvaltning (Rosengården). I gruppen sitter också Annette Johansson (Rosengården), Heidi Wingren och Lilian Nyholm (Odalgården) samt Hannes Vaitilo för Ålands kulturdelegation, som tillsatt gruppen.Föreningen
Kökarkultur
får ett projektunderstöd på 5.000 euro av kulturdelegationen. Pengarna skall användas för projektet Kökarform. Det är av engångskaraktär och får inte användas för att avlöna projektledare.Föräldraföreningen
vid musikinstitutet,
en förening som är under bildning, får 1.500 euro av Ålands kulturdelegation. Understödet skall användas för föreningens kostnader för marknadsföringen av musikalen Chicago som studerande från Helsingfors gav i Mariehamn i april.Åland bör få en
sakkunnig musik–
nämnd. Det förordar kulturdelegationen för landskapsregeringen. Nämnden skall enligt förslaget biträda kulturdelegationen vid fördelningen av musikstipendier och nominering av ålänningar för nordiska rådets musikpris. Nämnden föreslås få ordförande och tre ledamöter varav en ledamot med personlig suppleant tillsätts på förslag av lärarkollegiet vid musikinstitutet och en ledamot med suppleant av Ålands sång- och musikförbund. Bland de som kan komma i fråga nämner delegationen: ”musiker, sångare, tonsättare, kompositörer, musikvetare, pedagoger och vana musiklyssnare”.I artikeln om
fotoutställningen
med bilder från öspelen i gårdagens tidning tillskrevs Torsten Wikstrand en del av de utställda bilderna. Det byggde på ett missförstånd. Wikstrand meddelar att han inte har några bilder med på utställningen.