DELA

kulturnotiserKultur i skärgården
bjuder på flera
kurser under hösten trots att projektet egentligen avslutades den sista augusti.
– Förhoppningen är att det under år 2010 och i framtiden blir en fortsättning av projektet. Bofasta skärgårdsbor och bosatta kulturarbetare i skärgården önskar även i fortsättningen ett rikt utbud av konst och hantverk inom Skärgårdens ambulerande kulturskola, skriver man i ett pressmeddelande.
Under hösten genomförs följande aktivteter: 
– Smide på Lappo den 11-12.9 i smedjan vid skärgårdsmuseet.
– Kroki på Brändö torsdagen den 1.10 i Brändö skola.
– Kroki på Kumlinge fredagen den 2.10 i Kumlinge skola.
– Smide på Kökar den 9-10.10 i Kökar hembygdsförenings smedja.
Anmälningar tas emot av Anna Sundblom på adressen annasundblom@hotmail.com eller per telefon 0457 361 33 73.Estniska och
åländska unga
har under nio dagar arbetat, lekt, umgåtts, lagat mat och diskuterat i ett ungdomsutbyte finansierat av EU:s program ”Youth in Action” och arrangerat av Skunk, intresseorganisationen för ungdomar i skärgården, berättas i ett pressmeddelande.
Utbytet var upplagt i två delar. Den första som en turné till alla fyra högstadierna i skärgården, där höll gruppen halvdagsprogram med information om Estland och ön Ormsö, information om Skunk och EU:s ungdomsprogram, man jobbade med samarbetsövningar och diskuterade med hjälp av olika metoder, hur det är att leva i skärgården.
De två sista dagarna arbetade gruppen på Kumlinge tillsammans kring: ”Finns det ett liv för unga i skärgården?” och ”Vad havet tar och ger!” Bland annat skrevs och uppfördes en skärgårdsrapsodi. En utställning och ett bildspel gjordes även.
Utbytet har filmats under ledning av Johan Karrento resultat planeras att bli en kortfilm.Ikaros är en av
fyra tidskrifter
som i år får undervisningsministeriets kulturtidskriftspris om 10.000 euro. Priset delades ut i går av kulturminister Stefan Wallin.
Ikaros utkommer i år för femte året i rad. Sedan starten 2004 har målsättningen varit att upprätthålla ett forum för information och diskussion kring vetenskaperna. Tidskriften har starka kopplingar till ämnet filosofi vid Åbo Akademi och distribueras som en bilaga till Ny Tid.
Vid årsskiftet lämnar Sara Othman och Barbro Nordling över posten som chefredaktör till Marcus Prest.