DELA

kulturnotiserFem nordiska
artister kan man
lyssna till i Röda korsgården i Mariehamn torsdagen den 1 oktober kl 18.30.
”Nordiska ögonblick” är ett varierat program som tidigare i år fått god respons i Köpenhamn samt i Stockholm och flera andra städer Sverige och Norge.
– Sång, teater, musik, humor och allvar utlovas av projektledaren för Nordisk ensemble Frode Birkeland i Oslo.
Det bjuds på musik och texter av bland andra Grieg, Peterson-Berger, Taube, J. Halvorsen, Rachmaninov, Sibelius, Topelius, Bjørnson, och H. C. Andersen. Dessutom folkvisor, utdrag ur Gluntarna samt föreställningen ”Livet bliver ikke genudsendt” av J. Nash och P. Halberg.
Frode Birkeland är sångare och skådespelare och tidigare turnéchef för den norska operan. Vid sin sida har han Cecilia Zwick Nash, skådespelare från Det Kongelige Teater i Köpenhamn och känd från film, teater och tv. Eivind Boksle är norsk vis- och operasångare, Mette Heikkinen, från Finland med en allsidig repertoar samt Marina Galiakhmetova, pianist från Ryssland men numera bosatt i Norge.
Konserten på Röda Korsgården är ett samarrangemang mellan föreningen Norden på Åland och Mariehamns pensionärsförening. Turnén stöds av Norges ambassad i Finland och Finsk-Norsk kulturinstitut.Fondsamarbete
stöder toppforskares
vistelser vid utländska toppuniversitet. Svenska kulturfonden har beslutat att tillsammans med flera andra stora finländska fonder delta i ett stödprogram för detta ändamål. Tanken är att personer som doktorerat ska kunna vidareutbilda sig vid utländska universitet under ett eller flera år.
– Vi är beroende av att våra forskare är med i internationella sammanhang och på det här sättet kan vi vara med och stimulera ett toppkunnande inom olika vetenskaper, säger kulturfondens direktör Krister Ståhlberg.Kvinnliga aktörer
i släkten Flemming
under åren 1460 till 1620 är föremål för den bok som Anu Lahtinen ger ut på Svenska litteratursällskapets förlag. I boken ”Anpassning, förhandling, motstånd” tecknas kvinnornas roll i det ”tidigmoderna” samhället utifrån flera generationer kvinnor i släkten Fleming. Denna högadliga släkt, med stora förläningar i Egentliga Finland och Nyland, påverkade rikspolitiken under hela 1500-talet och var bland annat djupt involverad i maktkampen mellan Sigismund och hertig Karl.