DELA

Kulturnotiser

Historiska fördrag
blir det under kulturveckan på Kökar med början redan på onsdag den 21 juli, då Christer Kuvaja talar under rubriken ”Svenska och Finska språket i egentliga Finland och Västra Nyland 1750 – 1850”. Föredraget hålls i hembygdsföreningens båtmuseum och börjar klockan 19.00.
Samma tid och samma plats talar sedan Olle Sjöstrand den 26 juli om ”Kristnandet i Norden”, Janne Holmén den 28 juli om ”Öarna 100 km åt sydväst – Ösel och Dagö sett ur Kökars perspektiv” och Ros-Marie Djupsund den 2 augusti om Kökars spelmansmusik. I samband med det sista föredraget blir det också musikframträdande med Ingrid och Mårten Falk.

Ett exceptionellt verk

av den italienska tonsättaren Claudio Monteverdi kommer att uppföras under Konstens natt i Åbo, torsdagen den 12 augusti. Det är Kungsvägens musiker under ledning av dirigent Markus Yli-Jokipii som framför Monteverdis dramatska madrigal II, ”Combattimento di Tancredi e Clorinda” i Gamla Akademihusets solennitetssal i Åbo.
Solister är Susanne Rydén, Jussi Merikanto och Alberto Allegrezza. Kungsvägens musiker är en professionell orkester och kör i Åbo.

Konstrundans tidning
med besökspunkter utprickade finns nu tillgänglig i tryckt form. Den finlandssvenska Konstrundan, som i år har 166 besökspunkter på Åland och i Nyland, Åboland och Österbotten, går av stapeln den 30 juli- 1 augusti mellan klockan 12 och 18.
Över 200 konstnärer, hantverkare och formgivare deltar i år med öppna ateljéer i det stora konstprojektet som nu är inne på sitt tredje år.

Spår av det förflutna
heter en fyrdelad serie som startar på tisdag i Radio Vega. Serien lyfter fram fram hur vi, mer eller mindre medvetet, bär på det förflutna och hur det förflutna påverkar våra liv och vår verklighetsuppfattning idag.
Samtidigt som Finland ibland känns som en nation som glömt sin historia, blir begrepp som minnes- och historiekultur allt vanligare. Med begreppen minnes- och historiekultur i bakhuvudet ger sig Jessica Morney och professor emeritus Håkan Andersson ut på en kulturhistorisk resa i fotspåren på några av de personer och släkter som än i dag sätter sin prägel på både invånare och miljöer i Österbotten.
Det första programmet handlar om apotekaren Viktor Schauman (1822-1872) i Jakobstad och hans söner och ättlingar.