DELA

kulturnotiserKonstsamfundet
donerar en miljon
euro till Åbo Akademi. Föreningen Konstsamfundet stöder på detta sätt Åbo Akademis pågående medelinsamling. Donationsbeloppet offentliggjordes i går vid en presskonferens i Helsingfors. Konstsamfundets vd Kaj-Gustaf Bergh överräckte gåvobrevet till Åbo Akademis rektor Jorma Mattinen. På plats var även Åbo Akademis studentkårs ordförande Mats Biström.
– Konstsamfundet vill med sin donation till Åbo Akademi hedra Amos Andersons minne. Amos Anderson utsågs till filosofie hedersdoktor vid Åbo Akademi 1948 och sedan 2005 finns vid akademin en Amos Anderson-donationsprofessur i filosofi, kultur och företagsledning. I enlighet med Konstsamfundets stadgar understöder Konstsamfundet genom denna donation den finlandssvenska kulturen och det svenska språkets ställning i Finland, säger Kaj-Gustaf Bergh.
– Åbo Akademi har med sitt breda utbud av utbildningar en viktig uppgift att bevara den finlandssvenska kulturen, betonar Bergh.Henrika Tandefelts
bok ”Borgå 1809”,
utgiven av Svenska litteratursällskapet fick årets Fackfinlandia pris. Sampochefen Björn Wahlroos utsåg vinnaren bland sex kandidater, skriver FNB-SPT.
Vinnarboken är en noggrann redogörelse över händelserna då nationen Finland kom till för 200 år sedan i samband med Borgå lantdag. Henrika Tandefelt har dokumenterat de praktiska arrangemangen vid sammanträdena i Borgå och belyser händelserna kring politiken, kulturen och det dagliga livet i dåtidens Borgå.
Årets priskandidater representerar ändå eliten inom sina fackområden, anser Wahlroos som hade en kommentar till dem som eventuellt tycker att han är jävig eftersom han liksom Tandefelt är finlandssvensk.
– Eftersom jag inte känner doktor Tandefelt och boken också ges ut på finska, beslutade jag att inte inte bry mig om den saken.Den tecknade linjen
har fått revansch
efter 1990-talets dominerande digitalvåg, skriver Nationalmuseum i Stockholm i ett pressmeddelande.
– Vi kan idag se ett stort intresse för det handgjorda. Nationalmuseum har en av världens främsta handteckningssamlingar och i vår visar vi drygt hundra teckningar i utställningen ”Handgjort”, där intresset för människan förenar konstnärer från olika sekler.
Utställningen öppnar 11 februari och pågår till 16 maj.