DELA

kulturnotiserSkärgårdsjul,
för år 2009 har
utkommit. Julpublikationen för Brändö och Kumlinge, årgång 41, innehåller bland annat ett par längre historiska artiklar med anknytning till kriget 1808-09. I artikeln ”Krig och flykt” skriver Pentti Hakala om Brändö under finska kriget 1808-09 medan Jan-Åke Törnroos behandlar samma tema under rubriken ”Öståländska skärgården åren 1808-09 – myter och verklighet.”. Artiklarna kring 1808-09 följs upp av några texter av skolelever i Brändö.
Julpublikationen inleds med en artikel där Majken Karlström berättar om sina upplevelser som en i årets luciagrupp. Rigmor Tillema medverkar med en artikel om sin mormor Skräddars Maria, Olof Öström tecknar ned sina tankar i ”Tallhyddan i adventstid”, Hagalunds-Margit skriver om sina minnen från de år hon arbetade som hemhjälpare i Stockholm, Mårten Andersson skriver under rubriken ”Tyger –spetsar –silver” om några föremål i Brändö kyrka, Björn Carneholm om ”Två gubbar i en segelbåt” medan Börje Österlund tecknar ned en dröm i ”Drömmar av silver, drömmar av guld”. Ett julbrev undertecknat ”Betty” och en julhälsning från Bertil Erickson ingår.
Skärgårdsjul utges av Brändö-Kumlinge församling och överskottet av försäljningen går oavkortat till välgörande ändamål. I fjol inbringade publikationen 857 euro.Kari Niskanens
skulptur
”En ängel som skördar men aldrig sår”, skapad av metallskrot, ur utställningen ”Änglar” på Galleri Skarpans i början av december har inköpts av stadens kulturnämnd. Nämnden beslöt vid sitt möte, den 16 december köpa verket för 1.700 euro.
Vid sitt föregående möte beslöt nämnden köpa in tre akvareller av Ann-Britt Eriksson ur hennes utställning på Galleri Fäktargubben. Priset för akvarellerna var sammanlagt 780 euro.Julkonsert med
Thérèse Karlsson,
sopran, Karl Rombo, tenor, och Mathias Kjellgren, orgel, blir det i Jomala kyrka på söndag, den 27 december, kl. 19.30. Man bjuder på ett program med julstämning, både solosåger och duetter. En del av intäkterna går till kyrkans diakonioarbete.Scenkonstpedagog
Grete Sneltvedt

från Lumparland föreslås som representant för Åland i kommittén för Nordiska ministerrådets kultur- och konstprogram. En ny kommitté inleder sitt arbete vid årsskiftet.