DELA

Kulturnotiser

Svinalängorna visas
på Alandica
tisdagen den 2 mars. Susanna Alakoskis boksuccé Svinalängorna har nyligen dramatiserats och skildrar finländsk arbetskraftsinvandring i 1960- och 70-talets Sverige. Pjäsen handlar om konsten att överleva, skildrat genom ett barns perspektiv.
Scenversionen av Svinalängorna förverkligas i ett unikt samarbete över gränserna mellan Wasa Teater och Blaue Frau i Finland samt Riksteatern och Uusi Teatteri i Sverige och presenteras på Åland i samarbete med Nordens institut.

Oratoriekörens
nya projekt
under våren 2010 blir John Stainers The Crucifixion. Projektet genomförs under Kaj-Gustav Sandholms ledning och består av passionsmusik från 1877 för kör, orgel, tenor- och bassolist. Kören söker nu intresserade sångare som vill vara med och delta i projektet, berättar körmedlemmen Gösta Helander.
Pengar till projektet har man fått från fjolårets stora invigningskonsert i Alandica som gick 7.500 euro på plus. Eftersom Oratoriekören var stommen i Alandicakören vid det tillfälllet fick kören nu möjlighet att använda pengarna till vårens projekt. The Crucifixion kommer att framföras på palmsöndagen den 28 mars klockan 18 i Jomala kyrka.
– Fram tills dess är det övningar flera gånger per vecka, berättar Helander.
För den som är intresserad av att delta går det bra att anmäla sitt intresse per e-post till kaj.sandholm@aland.net, eller på telefonnummer 0400796307.

Teaterföreningen i
Mariehamn spelar
i vår familjepjäsen Doktor Frisk som är skriven av Julia Westerberg. Pjäsen är en helaftonspjäs med både inslag av dans och sång och med en levande orkester som leds av Anders Laine. Skådespelarna kommer främst att vara barn och ungdomar som går i Teaterföreningens teaterskola och Julia Westerberg står för regin, koreografin och sånginstuderingen till pjäsen.
Doktor Frisk är en pjäs som går på rim och den passar både för barn och vuxna, meddelar Maria Mäntylä, teaterföreningens ordförande, i ett pressmeddelande. Preliminärt premiärdatum för pjäsen är den 12 mars och den kommer att framföras på stadshuset i Mariehamn.

Ålands kulturstiftelse
får inget stöd för
utgivningen av det åländska folkets historia under 2010 på grund av det ekonomiska läget. Däremot kan man räkna med medel 2011. Beslutet togs av vice lantrådet Britt Lundberg på enskild föredragning. I fjol gavs 30.000 euro för historieutgivningen.