DELA

kulturnotiserMariehamns stads
kulturstipendium
om 4.000 euro skall igen delas ut på stadens födelsedag den 21 februari. Därför välkomnar kulturförvaltningen nu förslag till mottagare, meddelar kulturchef Tom Eckerman.
Kriterier för valet av mottagare av stipendiet är att personen/personerna genom sin verksamhet stimulerar och vitaliserar det åländska kulturlivet oavsett område. Professionella konstnärer och kulturarbetare och grupper som arbetar för ett gemensamt projekt kan komma ifråga.
Mottagaren skall vara fast bosatt i Mariehamn.
En förslagslåda har ställts fram vid bibliotekets information där allmänheten kan lämna förslag senast den 15 februari.. Även e-post kan användas på adressen tom.eckerman@mariehamn.ax.
Följande personer har tidigare mottagit kulturstipendiet: Jerker Örjans 1996, Krister Norrgrann 1997, Mirjam Öberg 1998, Maj-Britt Lind 1999, Camilla Gunell 2000, Kaj-Gustav Sandholm 2001, Berit Lindqvist 2002, Ben Johans och Per-Ove Högnäs 2003, Helge Engblom 2004, Robert Liewendahl 2005, Maria Korpi-Gordon 2006, Folke Wickström 2007, Gunnel Ekelund 2008, och K-G Eriksson 2009.Ålandsbördiga
Jeanne Widman

kommer att tillsammans med Wayne Söderlund (”Smörgåsbandet från New York) stå för musiken vid den årliga nordiska vinterdansen i Lake Worth i Florida den 20 februari. Tillställningen, som arrangeras av Nordic Heritage Club of South Florida, hålls i Finnish American Hall, Kerhotalo på Lehto Lane i Lake Worth.
Intresserade som råkar befinna sig i Florida i februari kan på e-postadressen Swesterback@cs.com kontakta Sonya Westerback, ordförande i Nordic Club.
Jeanne Widman är dotter till den kända dragspelaren Walter Eriksson vars far i tiden emigrerade till USA från Åland.De medel som
Oratoriekören
fick genom att invigningsprojektet Lobgesang på Alancica gav överskott är tänkta att användas för nästa Lobgesangprojekt, i samband med Mariehamns stads 150 års jubileum. Konserten ges den 12 februari 2011 i Alandica och verket framförs också 10-12 juni 2011 vid den finlandssvenska sångfesten i Åbo, meddelar dirigenten och projektledaren Kaj-Gustav Sandholm. Oratoriekören söker, enligt Sandholm, särskilda medel för sitt nästa körprojekt ”The Crucifixion”.