DELA

kulturnotiserMarc Svahnström
får beröm för sin
insats i Tomas Janssons pjäs ”Bunden” som haft premiär på Svenska Teatern i Helsingfors. I Helsingin Sanomat skriver teaterkritikern Lauri Meri bland annat: ”Regissörens mest förträffliga lösning var att låta Marc Svahnström ständigt närvara på scenen i sina olika sidoroller som läkare och tjänstemän. Svahnströms oförklarliga auktoritet skapar spänning också över rampen mot publiken”.
Pjäsen ”Bunden” är en del i Svenska Teaterns satsning å nyskriven finlandssvensk dramatik.

Tidningen Norden
i New York har gått
över till utgivning varannan vecka från årsskiftet. Enligt Erik Rune Hermans, tidningens redaktör sedan 47 år tillbaka, blir det för dyrt att ge ut den lilla tidningen varje vecka. Under 2010 kommer 24 nummer och även prenumerationspriset sänks. Det är bland annat portokostnaderna som blivit övermäktiga för tidningen. Därför strävar man också numera efter att elektroniskt sända tidningen som en pdf-fil till de prenumeranter man har i Finland.
Tidningen Norden som började utkomma redan år 1895, då under namnet Finska Amerikanaren, är framför allt spridd bland finlandssvenska emigranter och emigrantättlingar i USA och Kanada. Varje nummer av tidningen innehåller sidor med senaste nytt från olika delar av Svenskfinland, inklusive Åland.
Ett problemen för tidningen i dag är också att man har svårt att nå nya inflyttade från Svenskfinland och Åland. På e-postadressen nordennews@aol.com kan man nå tidningen.Kyrkpressen,
som är organ för

de evangelisk lutherska församlingarna i Borgå stift har firat 40-årsjubileum och gav ut årets första nummer som ett jubileumsnummer. Tidningen söker samtidigt ny chefredaktör efter Stig Kankkonen som går i pension. Kyrkpressen har en upplaga på 105.000 exemplar och når nästan 90 procent av de finlandssvenska hushållen.Picassoutställningen
på Ateneum i Helsingfors avslutas om två veckor, skriver FNB. På grund av utställningens enorma popularitet håller museet öppet till midnatt under utställningens sista dagar den 27 och 28 januari.Med två målningar
av Caravaggio,
föreställande den helige Franciskus är Nationalmuseum i Stockholm en av de scener i världen där fyrahundraårsminnet av 1600-talsmålarens död uppmärksammas. Utställningen öppnas den 21 januari och pågår till den 14 mars, meddelar museet.