DELA

kulturnotiserLåtskrivartävlingen
Melodi Grand Prix,
2010, där unga i åldern 8–15 år skriver och uppför egna låtar är på gång igen. Bland andra Finlands svenska ungdomsförbund och den finlandssvenska TV:n FST5 står bakom tävlingen.
För dem som vill ha hjälp med sina låtar ordnas låtskrivarkurser i mars på sex orter. För Ålands del ges kursen på Övernäs högstadieskola söndagen den 27 mars kl 10-16. Kurserna dras av deprofessionella musikerna Fredrik Furu och Marcus Granfors.
Kurserna är populära och brukar fyllas snabbt.Anmälningsinformation hittas på MGP:s webbplats http://svenska.yle.fi/mgp och sista inlämningsdatum för låtbidragen är tisdagen den 6 april. Till låtskrivarkurserna är sista anmälningsdatum 1 mars.En sakkunnig
litteraturnämnd
skall nu tillsättas av landskapsregeringen. Kulturdelegationen behandlade frågan för sin del vid sitt senaste möte. På förslag av stadsbiblioteket föreslås bibliotekarie Kerstin Öberg som ordinarie ledamot med bibliotekarie Leena Orre som ersättare. På förslag av litteraturföreningen föreslås fil.mag. Maiken Poulsen Englund som ordinarie med Nina Westerback, ordförande i litteraturföreningen, som ersättare. Dessutom föreslår kulturdelegationen professor Erik Andersson och lektor Jan Karlsson som ordinarie ledamöter med lektor Jonnie Listherby och journalisten Jan-Erik Berglund som ersättare.
Regeringen tillsätter delegationen, som bland annat skall fungera som det organ som utser Ålands kandidater till Nordiska rådets litteraturpris.Designmuseet
i Helsingfors öppnar
en stor utställning om modernismen den 12 februari. Utställningen behandlar olika fenomen och riktningar inom modernismen samt ger en tankeställare kring det problematiska i begreppet stilriktning.
– Utställningen skapar ett tidsmässigt kontinuum över modernistisk design och dess bearbetning från slutet av 1800-talet till våra dagar med tyngdpunkten på modernismens ”guldålder” från 1910 till slutet av1930-talet. Den lyfter fram den nordiska dimensionen och den enkla, funktionella formgivning som blivit signum för finsk design, skriver museet i ett pressmeddelande.
Det rikliga utställningsmaterialet har sammanställts ur designmuseets egna samlingar med bidrag från ett flertal andra museer och privata samlingar.