DELA

kulturnotiserFinströms
folkdräkt kan
man lära sig mera om i biblioteket i Godby på onsdag, den 17 februari kl 18.30. Det är Kerstin Geust och Rainer Kronstam som berättar om hur dräkterna togs fram och hur de ska tillverkas.
Finströms folkdräkt togs fram till sångfesten i Mariehamn 1908. Karl Emanuel Janssons tavlor, bland annat ”Ett åländskt frieri” och ”En slant i håven”, fungerade som förebilder.
– Till 4 mars visas både mans- och kvinnodräkten i biblioteket. Besökarna kan också se varianter på förkläden, huvudbonader, smycken och jackor som hör till dräkterna.
Biblioteket har beskrivningar över mans- och kvinnodräkten och det går att beställa kopior av mönstren.
Biblioteket har också en kvinnodräkt för utlåning oVikingatida
ornamentik
är ämnet vid Ålands kulturstiftelses Ramsdahls-föreläsning som hålls på torsdag, den 18 februari, kl 18.30 i filmsalen i Ålands museum.
Föreläsare är arkeologen, doktoranden, Michael Neiss, Kiel/Uppsala, en ung forskare med inriktning på vikingatidens ornamentik. Hans doktorsavhandling är en jämförande studie av vikingatida prakt- och standardföremål i Norden.
Neiss forskar i huvudsak vid Statens historiska museum i Stockholm men besöker nu Mariehamn för att undersöka materialet i Ålands museums samlingar.
– Neiss bedöms som en engagerad forskare med nya infallsvinklar på vikingatida smyckesformer, vilket väckt betydande intresse både i Sverige och utomlands, konstaterar Henrik Gustafsson, ordförande i kulturstiftelsen.
Rubriken för föreläsningen som illustreras med bilder är ”Mellan metall och mytologi – om vikingatidens djurornamentik”. oGrete Sneltvedt,
scenkonstpedagog
från Lumparland finns med bland de nya sakkunniga som utnämnts för nordiska rådets kultur- och konstprogram. Gruppen, med åtta sakkunniga, som tillsatts för perioden 2010-2011 skall ta ställning till vilka projekt som skall beviljas nordiskt stöd.