DELA

Kulturfonden stöder språk och integration

Svenska kulturfonden har beviljat 60 000 euro åt arbetsgruppen Come to Finland för ett omfattande utställningsprojekt där man med reseaffischer tar en blick på Finlands historia från tiden som ett okänt furstendöme till mitten av 1900-talet.
Migrationsinstitutet beviljas 135 000 euro för enheten Migrationscentret i Svenskfinland, som finns i Kronoby och som forskar i och dokumenterar finlandssvensk emigration och immigration.
Närpes vuxeninstitut beviljas 20 000 euro för att utveckla en virtuell inlärningsmiljö för svenska språket. Projektet riktar sig till arbetsinvandrare som vill studera och lära sig svenska på egen tid vid sidan av sitt arbete.
Arbetsgruppen Finnkampen, som är ett samarbete mellan Kajaanin Kaupunginteatteri och Lilla Teatern beviljas 15 000 euro för en tvåspråkig pjäs.
OKKA-stiftelsen beviljas 25 000 euro för en ettårig fortbildning av svensklärare inom vård- och handelsutbildningarna vid yrkesläroanstalter. (yv)