DELA

Kulturfonden står fast vid Guggenheimstöd

Debatten som förts i offentligheten får inte Svenska kulturfonden att backa i fråga om bidraget till en arkitekttävling för Guggenheimmuseet. FNB meddelar att debatten diskuterades på ett styrelsemöte på torsdagen och styrelsen siktar fortfarande på att fatta ett beslut om bidraget i slutet av mars.
Kulturfonden har fått utlåtanden av två jurister med expertis i stiftelselagstiftning om ett bidrag till Guggenheimstiftelsens arkitekttävling. I ljuset av Kulturfondens stadgar och över 480 donatorers urkunder ser de två juristerna inga hinder för bidraget, säger Kulturfondens styrelseordförande Björn Teir.
– Vi ser mycket allvarligt på den juridiska frågan. Innan beslutet om bidraget verkställs tar vi in flera utlåtanden, säger Teir till FNB.
Under de senaste åren har Kulturfonden gjort flera stora satsningar på nationella projekt, till exempel Musikhuset och Barnsjukhuset. Teir säger att satsningarna inte har gjorts på bekostnad av någonting annat.
– På tio år har Kulturfondens utdelning mer än trefaldigats. Vi har haft en situation där vi har kunnat ta ett större område. Går man tillbaka till 1990-talet så har vår utdelning 30-faldigats.
Guggenheimstiftelsen lämnade in en ansökan om bidrag för arkitekttävlingen i november. Stiftelsen specificerade inte hur mycket Kulturfondens bidrag skulle vara, men uppskattade att hela arkitekttävlingen kommer att kosta 2,2 miljoner euro. Kulturfondens styrelse beslutade då att reservera 500 000 euro ur 2013 års medel för ändamålet, men hur stort bidraget blir är fortfarande öppet. Teir säger att summan togs ur de 7 miljoner euro styrelsen förfogar över för strategiska satsningar. Vårens stora utdelning går på 17–18 miljoner euro.
Styrelsen ställde tre villkor för bidraget i höstas: att det ska finnas en tomtreservering, att det ska finnas en finländsk huvudman för arkitekttävlingen och att det ska finnas andra finansiärer. Tills vidare har bara det första villkoret uppfyllts. Teir tror att Guggenheimstiftelsen kommer att uppfylla de två andra villkoren före styrelsemötet i slutet av mars. Annars förfaller ansökan.
– Det skulle ju betyda att projektet är i svårigheter. I så fall kan de återkomma med en ny ansökan såsom alla sökande som får avslag, säger Teir.
Fler kulturnotiser i papperstidningen!