DELA

Krogstad museiförening inleder verksamhet 2015

Krogstad museiförening har i december köpt hemmanet Krogstad Nybonds. Museiföreningen, under ledning av Annsofi Joelsson inleder verksamheten under året.
Huset flyttades i slutet av 1700-talet från gamla Krogstad byn söderut. Gården består av en stuga med stor bakugn och farstukvist på södra sidan.
– Bakugnen fick rum med 18 brödkakor åt gången, brödet såldes som proviant åt sjöfolk som låg med sina fartyg vid Estvik, skriver föreningen i ett pressmeddelande.
Museibyrån har under hösten dokumenterat byggnaden.
I pressmeddelandet skriver föreningen:
– Nuvarande läge intill Långnäsvägen ger ypperliga möjligheter att av resenärer, speciellt cykelturister. Byggande av ett autentiskt museum kommer att förstärka den redan befintliga kulturturismservicen på bägge sidor av Lumparsund.
Museiföreningen planerar att arrangera tillställningar och möten. Under sommarsäsongen vill man också hålla öppet för allmänheten.
Fler kulturnotiser i papperstidningen!