DELA

Katrina är en musikal

Föreställningen Katrina i Kuopio är ingen opera, utan en musikal. Den har i misstag fått fel genrebestämning i gårdagens recension, något som inte recensenten är ansvarig för. qAndra delen i
Wallin-serien

Band 2 av Georg August Wallins (1811–1852) Skrifter innehåller Wallins brev och dagböcker från det första året i Egypten och inleds när han anländer till Alexandria i december 1843.
Efter några veckor i Alexandria reste Wallin till Kairo där han bosatte sig. Under tiden i Alexandria klädde sig Wallin ännu i sina västerländska kläder, men dagen innan han steg ombord på båten till Kairo genomgick han den yttre förvandlingen till muslim. Från Kairo gjorde han en cirka en månad lång resa till Nedre Egypten våren 1844.
Orientalisten och forskningsresanden Wallin hyllades decennierna efter sin död som en av sin tids främsta orientalister och universitetsmän. Han reste 1843–1849 på Arabiska halvön och Sinaihalvön, i Egypten, Syro-Palestina och Persien och samlade in material bland annat om arabiska dialekter och stamförhållanden.
I Georg August Wallins skrifter utges hans skriftliga kvarlåtenskap i sin helhet i textkritisk och kommenterad form i sex band.
Georg August Wallin föddes i Sund. qSkolfreden utlyses
på Torget

Skolfredsåret 2011-2012 utlyses i år på torget i Mariehamn den 8 september kl 13.00. Till evenemanget har alla åländska skolors årskurs fyra och nio bjudits in men även allmänheten är välkommen att komma och ta del av programmet.
– Med utlysandet vill man bland annat betona att Skolfred inte kan byggas upp på en dag, utan är en del av skolarbetet under hela läsåret, meddelar Folkhälsan i ett pressmeddelande.
På programmet står bland annat av sång och musik av Lemlands och Lumparlands skolor, festtal av vicelantrådet Britt Lundberg, postning av fredshälsningar samt musik av Ålands musikinstituts elever.
Skolfredsarbetet är ett samarbete mellan utbildningsbyrån vid Ålands landskapsregering, Ålands fredsinstitut, Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland och Rädda Barnen på Åland. q