DELA

Johnny Paulsson vann tävlingenom det bästa julkort inom Ålands konstförening. Paulssons kort är tecknat i tusch. På andra plats kom Ingmar Eklund, som hade gjort ett kort i akryl och computer print. Trea blev Anja Salmén med ett kort i akvarell.
Tävlingen lockade många till Ehns skyltfönster och drygt hundratalet kom in och röstade. Det presentkort som lottades ut bland de röstande gick till Lena Salmén.
– Tävlingen visade vilken bredd vi har på våra konstnärer och vilken kompetens och fantasi det finns här på Åland, säger konstföreningens ordförande Ann Gustafsson.”Från golv till tak”
heter en utställning
som i dag öppnas på Galleri Skarpans i Mariehamn. Det är åländsk konst av icke nulevande konstnärer som visas. Dels verk ur galleriets eget förråd, dels inlämnade. Bland konstnärer som finns med kan nämnas: Bror-Erik Elfsberg, Nils Byman, Bo Högnäs, Ture Malmberg, Lars Grönstrand och Einar Palme.
Utställningen pågår till den 31 december.Planerna på ett
kulturhus för skär-

gården på Föglö går vidare. Landskapsregeringens kulturdelegation beslöt vid sitt senaste möte om en förprojektering. Den skall vara gjord inom mars månad 2011 och delegationen anslår 5.000 euro för ändamålet.
Förprojekteringen sker i samråd med arbetsgruppen för det föreslagna kulturhuset och Föglö kommun. Man skall ta fram underlag för verksamheten och finansieringsmöjligheter. Enligt slutrapporten i landskapregringens projekt Kultur i skärgården förutsätts verksamhet i samtliga skärgårdskommuner.Doris Ingman
berättar om
sin bok ”Mormor och jag och Wilhelm bakom spegeln” i Finströms bibliotek torsdag 16 december kl 18.30. Hon läser också ur boken.Kulturföreningen
Katrina får stöd
av Kulturdelgationen för att digitalt direktsända 21 operaföreställningar från Metropolitan i New York. Det handlar om ett treårigt projekt och bidraget är på 5.000 euro. Operamottagningarna har, som bekant, kommit i gång i Mariehamns stadshus i höst.