DELA

Inställd konsert med Lundin.

Konserten med Anders Lundin som skulle ha arrangerats i Alandica den 17 april är inställd på grund av svikande intresse från publikens sida. qRysslands
Ålandsstrategi

granskas av Bomarssundssällskapet.
Efter Bomarsundssällskapets årsmöte tisdagen 29 mars föreläser docenten Lars Westerlund från Helsingfors om ryskt strategiskt tänkande i Östersjön och Ålands ställning under Finlands tid som ryskt storfurstendöme. Han ser befästningarna i Bomarsund som defensiva, ett slags early warning-system för tidigt uppmärksammande av fientliga sonderingar. Mötet hålls kl. 18 i Ålands museum.
För fornminnet Bomarsund ser sällskapet ett ökande intresse. Nu finns medel upptagna i landskapets budget som skall möjliggöra en byggstart för det länge planerade besökscentret. Sällskapet förutser ett starkt ökande intresse för Bomarsund och förbättrade möjligheter att informera om den åländska demilitariseringen – ett direkt resultat av att fästningen föll.
Också planerna att åter ta i bruk Notvisktornet som teaterscen tycks segla i medvind. Bomarsundssällskapet deltar aktivt i planerandet. Initiativet kommer från den svenske regissören Kent Ekberg. Författaren Mirjam Öhberg har knutits till Notviksspelen. qFilmen The Yes
Men Fix The World

visas på Café Bönan på tisdag.
Agenda 21 arrangerar sin tredje filmvisning på Café Bönan kl 19. Filmen som visas denna gång är filmen The Yes Men Fix The World, en amerikansk dokumentärfilm från 2009 av gruppen The Yes Men, som består av Andy Bichlbaum och Mike Bonanno. Dessa herrar vill få upp tittarnas ögon för korruption och girighet samtidigt som de spelar multinationella bolag rejäla spratt. I filmen får vi se hur de gästföreläser om påhittade ämnen inför intet ont anande konferensdeltagare. Och hur världens nyhetsredaktioner sväljer deras lögner med hull och hår.
– Vi utger oss för att vara representanter för stora firmor som vi inte gillar. Vi skapar falska webbsidor och sedan väntar vi på att bli inbjudna till olika konferenser, berättar Mike Bonanno i början av filmen.
Agenda 21 vill denna gång poängtera att filmen tyvärr inte har någon svensk text. Språket som används i filmen är engelska. Filmvisningen är gratis. q