DELA

Horace Engdahl föreläser om Gustaf III på torsdag

Ledamoten av Svenska Akademien, fil.dr. Horace Engdahl är gästföreläsare vid Ålands kulturstiftelses vårmöte på torsdag. Ämnet för hans föreläsning är ”Teaterkung eller krigshjälte? Gustaf III inför eftervärlden i Sverige och Finland”.
Horace Engdahl har i olika sammanhang intresserat sig för Sveriges och Finlands gemensamma historia fram till 1809 och den kultur och de traditioner som fortfarande binder samman de båda länderna.
– Ålands kulturstiftelse inbjuder två-tre gånger årligen allmänheten till offentliga föredrag där intressanta kulturpersonligheter och företrädare för olika discipliner får en plattform att presentera sig och sitt arbete för en åländsk publik, säger stiftelsens preses Lars Ingmar Johansson i ett pressmeddelande.
– Vi är naturligtvis mycket tacksamma och glada över att en så framträdande förespråkare för humanistisk kultur och bildning som Horace Engdahl accepterat vår inbjudan att föreläsa för ett åländskt auditorium. Vi förväntar stort intresse för hans föredrag.
Vårmötet hålls kl. 19.00 i Ålands hotell- och restaurangskola.
Fler kulturnotiser i papperstidningen!