DELA

Högtflygande på Landskapsarkivet

Landskapsarkivet har förlängt tiden för utställningen ”Högtflygande tankar kring Åland som teknikens högborg åren 1916-18?” som arkivet öppnade i samband med att landskapsarkivarie Åke Söderlund höll årets Carl Ramsdahl-föreläsning i kulturstiftelsens regi med fokus på den ryska Östersjöflottans flygvapen på Åland under första världskriget.
Bland de utställda föremålen återfinns bland annat de äldsta bevarade delarna av ett åländskt flygplan, uniformer, militära kännetecken, föremål, dokument och facklitteratur.
Utställningen kan ses i arkivet till den 16 mars.

Ålands slöjd- och konsthantverk
samt Peter Winquist kommer att stå för sommaruställningen vid Eckerö post- och tullhus även den kommande sommaren. För utställningen har d föreningen beviljats ett bidrag på 17.000 euro. Beslut om detta har fattats av kulturminister Johan Ehn vid enskild föredragning.
Samtidigt beslöts att ge föreningen Bel Canto möjlighet att ordna musikkurser i Post och tullhuset.

Hannele Vaitilo har utsetts till
vice ordförande i Ålands kulturdelegation. Beslutet fattades vid delegationens senaste möte. Samtidigt utsågs Lars Häggblom till representant för kulturen i Ålands penningautomatförenings fördelningsråd.

Utställningen kring Carl Ludvig Engel
har nu öppnats på Nationalmuseum i Helsingfors. ”Hemmet i Helsinfors, hjärtat i Berlin” kallas den.
Kejsaren av Ryssland valde Carl Ludvig Engel till att planera den nya huvudstaden Helsingfors centrala kvarter och viktigaste administrationsbyggnader. Få vet någonting om Engels familj, hans hem, hans trädgård, eller hurudan han var som person. Denna privata sida av den kända arkitekten beskrivs i utställningen som producerats av Kulturcentret G18 och som visades där i januari.
Engel-utställningen kan ses på Nationalmuseum till den 29 april.

Dramaten i Stockholm
sätter upp filmklassikern ”Paradisets barn”
Den franska filmen av Jacques Prévert, från 1945, är ett av filmhistoriens mästerverk. år 1995 röstades ”Paradisets barn” fram av över 600 franska kritiker till den bästa filmen någonsin. Där blir en teater i 1800-talets Paris scen för en hyllning till kärleken och drömmarna – men också en fantasins tragedi. Dramatenuppsättningen regisseras av Ellen Lamm. Premiär är det på Dramatens lilla scen den 24 mars.