DELA

Historiskt i Godby

Tisdagen den 10 juni kl 18.30 öppnar en sommarutställning i Finströms bibliotek. Den pågår fram till och med 28 augusti. Utställningen öppnas av kultur- och fritidsnämndens vice ordförande Björn Donobauer, och etnolog Conny Andersson presenterar det utställda materialet.
När von Knorringmuseet i Pålsböle lades ned efter förra sommaren beslöt kultur- och fritidsnämnden att i stället ordna en sommarutställning i biblioteket.
Utställningen berör ett utsnitt av Godbys bebyggelse under äldre tider och om de spår som finns kvar ännu idag. Dokumentationen baserar sig till stor del på intervjuer med godbybor och ”godbysinnade”. Uppgifterna har sedan kompletterats med foton ur gamla album och arkivmaterial.
I samband med sommarutställningen arrangerar kultur- och fritidsnämnden vandringar i byn. Guiderna Conny Andersson och Christer Carlsson tar besökarna med på en tur genom Godbys 1900-tals historia.
Vandringarna sker torsdagen den 12 juni och måndagen den 16 juni klockan 18.30. Start från Finströms bibliotek. Vandringen tar cirka två timmar. (yv)