DELA

Hbl kväll: Kulturfonden stöder Guggenheim

Svenska kulturfonden lovar att bidra med 500 000 euro i finansieringen av en arkitekttävling för ett Guggenheimmuseum i Helsingfors, skriver Hbl kväll. Tills vidare har summan på bidraget varit okänd för allmänheten.
Hbl kväll baserar sina uppgifter på ett internt brev som Kulturfonden skickat till alla sina förtroendevalda. I brevet motiverar fonden bidraget med att ”ett Guggenheimmuseum berikar det finländska kulturutbudet och därigenom också finländska intressen”.
I brevet understryker Kulturfondens ledning att villkoret för bidraget är att också andra finländska fonder och stiftelser bidrar. Den totala kostnaden för tävlingen är 2,2 miljoner euro, uppger nyhetsbyrån FNB.
Fler kulturnotiser i papperstidningen!