DELA

Georges von Swetlik på Andersudde

Konstnären Georges von Swetlik som nyligen presenterades på en utställning i Ålands konstmuseum är nu representerad på Andersudde i Anders Wiklöfs konstsamling. Verket som har förvärvats till samlingen kallas ”Fiskarpojkar på Kökar” (signerad 1946) och betraktades av många som utställningens huvudnummer tillsammans med tavlan av ett par under ett solbelyst parasoll. Swetlik finns sedan tidigare på Åland bland annat i Ålands Ömsesidiga försäkringsbolags och Ålands konstmuseums samlingar.
De två avbildade pojkarna fick under utställningen i konstmuseet också en sannolik identitet. Den större torde vara Mix-Gösta, det vill säga Gösta Westerberg från gården Mix i Karlby, född 1931. Han har identifierats av dottern Camilla Enberg. Den yngre torde vara Per Erik Danielsson, Olars Per, född 1937 och hemma från Olars hemman vars gästfrihet Swetlik åtnjöt under sin vistelse på Kökar.
Under våren är det aktuellt att se över hängningen på Andersudde. Eftersom flera konstverk införskaffats under de senaste åren har den ursprungliga genomtänkta hängningen rubbats något. Det är ännu inte fastslaget var Swetliks målning får sin plats i samlingen.
– Det är en ganska stor målning och den kräver som alla tavlor omtanke vid upphängning. Andersudde är dock inte något museum, utan min frus och mitt sommarhem, så hängningen utgår främst från inredningsmässiga aspekter och inte strikt konsthistoriska och kronologiska, säger kommerserådet Anders Wiklöf.
Fler kulturnotiser i papperstidningen!