DELA

Frågan om stödet till sällskapet Bel Cantooch dess planerade verksamhet med kvalitativ sång- och musikundervisning för både barn och vuxna var uppe till diskussion vid enskild föredragning i går. Något beslut fattades dock inte utan frågan hänsköts till regeringens plenum på torsdag nästa vecka.
Bel Cantos anhållan gällde ursprungligen åren 2010-2014, men enligt byråchef Jan-Ole Lönnblad, som också diskuterat frågan med Bel Canto, finns inga medel tillgängliga för det här året. Den diskussion som nu skall tas av regeringen i plenum gäller de kommande åren och möjligheten till stöd för verksamheten.
Sällskapets ansökan för nästa år gäller 42.000 euro.
Liknande föreningar på kulturområdet som redan nu har fasta budgetmoment inom ramen för penningautomatmedlen är Bild-och formskolan, som får 48.000 euro per år i stöd och Alandia Strings, som årligen får 50.000 euro.
Föredragande när frågan tas upp i plenum är minister Britt Lundberg (C).Musikelever från
Stockholm ger
konsert på på Lemböte Lägergård på tisdag, den 7 september, kl 19. Det är 65 musikstuderande ungdomar från gymnasiet Södra Latin i Stockholm, med tolv pedagoger och proffsmusiker som skall undervisa eleverna i orkesterspel under två dygn på Lemböte Lägergård. En av pedagogerna och gruppens reseledare är Johanna Grüssner.
Konserten på Lemböte, som har fritt inträde, bjuder på en blandning av små och större ensembler, körsång och orkester.
Södra Latin är en välkänd musikskola i centrala Stockholm som lockar begåvade elever från hela landet och även internationellt. oElis Fogde
donerade inte
sin stora bildsamling till Ålands museum. Museet köpte in samlingen. Det påpekar Kjell Ekström, som var museichef när samlingen förvärvades av museet. Detta med anledning av att det i samband med sommarens Fogde-utställning uppgivits att det handlade om en donation.
Ekström minns också att Elis Fogde var mycket glad över det arbete som Maija Nunez gjorde vid övertagandet av samlingen.
– Det var hon som en lång tid arbetade på heltid med att ta emot och arkivera bilderna.
Han noterar också att samlingen inte enbart består av bilder tagna av Fogde själv utan också av andra som han samarbetade med, till exempel Harald Löfman i Saltvik. o