DELA

Föreläsning om Östersjöns skeppssättningar

Lördagen den 22 februari kl. 14.00 ordnar Ålands kulturstiftelse den årliga Ramsdahl-föreläsningen i Ålands sjöfartsmuseum.
I år är det fil.dr. Joakim Wehlin som håller föreläsningen som han kallar ”Åland och Östersjöns skeppssättningar. Monument och mötesplatser under yngre bronsåldern”.
Föreläsningen behandlar skeppssättningsmonumentets betydelse i landskapet och för människor runt Östersjön för 3 000 år sedan. Fokus är Åland och dess viktiga geografiska position som nod i det maritima nätverk som Östersjön utgjorde under denna tid.
– För 3 000 år sedan började människor i Östersjöregionen upprätta en ny typ av stenmonument; skeppsättningar. Detta under en period i förhistorien då skeppet utgjorde den viktigaste symbolen i norra Europa. Runt Östersjön finns nära 650 kända skeppssättningar från den yngre delen av bronsåldern, de flesta av dessa finns på de större öarna Bornholm, Gotland, Ösel, Åland och Öland. Wehlin tycker sig kunna skönja maritima institutioner och menar att en maritimt baserad hybridkultur uppstår i området under denna period; ett Maritorium Östersjön, skriver Ålands kulturstiftelse i ett pressmeddelande.
Fil. Dr Joakim Wehlin disputerade vid Göteborgs universitet år 2013 och jobbar numera vid Dalarnas museum som antikvarie /arkeolog.
Den årliga Ramsdahl-föreläsningen har ordnats av Ålands kulturstiftelse på landskapsregeringens uppdrag sedan år 1991. Carl Ramsdahl (1901-1986) var länge lektor i historia vid Ålands lyceum och en engagerad lokalhistorisk forskare.
Fler kulturnotiser i papperstidningen!