DELA

Föglö välkomnar scenkonststuderande

Konstnären EvaMaria Mansnerus har fått klartecken från fritids- och kulturnämnden i Föglö för att bjuda in elever från årskurs tre vid Scenkonstlinjen vid Yrkeshögskolan Novia i Vasa i slutet av augusti 2015.
Där ska eleverna under 3-10 dagar visa upp sina regiprojekt. Det handlar om ca tio elever som alla har varsin pjäs som de regisserat, där de övriga fungerar som skådespelare.
Tanken är att dagarna på Föglö ska bli som en teaterfestival dit ungdomar från gymnasier på Åland kan bjudas in för att få träffa teaterstudenterna och lära känna scenkonstutbildningen. Eleverna vid scenkonstlinjen kan också besöka Föglö grundskola.
Om allt går väl kan Föglöbesöket bli ett återkommande evenemang för scenkonstlinjen.
Kulturnämnden ställer sig bakom projektet genom att reservera tillgängliga medel för att stöda boende- och lokalkostnader.
Fler kulturnotiser i papperstidningen!