DELA

Expressionister på Retretti

Expressionisten Tyko Sallinen och hans konstnärskamrater från 1910-talet är dragplåster i sommarens utställningar på konstcentret Retretti i Punkaharju.
I den mindre utställningen visas finländsk nutidskonst och ett collage av Rudolf Koivus sagoillustrationer. De verk av Koivu som ställs ut är främst från 1910-talet, precis som konstverken i huvudutställningen.
– Det här årtiondet valdes även ut som en hyllning till Operafestivalen i Nyslott som fyller 100 i år, säger Retrettis nya vd Anne-Maj Salin till FNB.
En av orsakerna till att Tyko Sallinen, som ansågs vara den inhemska konstens svarta får, valdes ut till sommarens huvudutställning är att Retretti inte tidigare ställt ut hans verk.
– Den starka kolorismen i början av årtiondet förvandlades till mörkare toner i och med Novembergruppen. Samtidigt började man anse att Sallinen, som ansetts vara mycket internationell, var en nationell konstnär, säger Salin.
Man ansåg senare att Sallinens och hans bohemiska kamraters expressionistiska verk på ett naturligt sätt kombinerade internationella intryck med den nationella konsttraditionen.Drivet och överdrivet

heter en utställning som Nationalmuseum i Stockholm öppnar den 8 mars. Den handlar om karikatyren i Sverige.
Utställningen ger en överblick över karikatyrens utveckling i Sverige, från det privata till en offentlighet som ger eko i hela världen. Totalt visas ett 90-tal teckningar, tryck och digitala bilder från 1500-talet fram till i dag.
Karikatyren har sina rötter i barockens och manierismens intresse för det överdrivna liksom i naturvetenskapens fokusering på samspelet mellan människans kropp och psyke under 1600-talet. Den har starka band till både konstakademiernas fysionomistudier och vetenskaplig teoribildning, men rankas inte högt inom konstens hierarki. Ofta blir den en biprodukt till en konstnärs erkända produktion när den hamnar på konstmuseer.
I utställningen ingår verk från Nationalmuseums och Moderna Museets samlingar kompletterat med material från Riksarkivet, Musik- och Teatermuseet, Konstakademin och universitetsbiblioteken. Även samtida tecknare medverkar med karikatyrer av politiker och artister.Tony Bennett ger en konsert

i Musikhuset i Helsingfors den 6 augusti, skriver FNB. Bennett, 85, har gett ut skivor i mer än sex årtionden. Till hans hittar hör Because of you, Rags to riches, Stranger in paradise och I left my heart in San Francisco.