DELA

Elever skapade konst av böcker

Konstverk skapade av böcker kan man se i Jomala bibliotek från och med i dag och till den 4 juni.
Det är elever i Kyrkby högstadieskolas årskurs 8 som har arbetat med projektet Artist books som nu resulterat i en utställning.
– Eleverna har arbetat med varsin bok som utgångspunkt i sina konstverk. Materialet till utställningen kommer främst från Jomala biblioteks avskrivna böcker. Bildkonstläraren Tanja Reuter-Linden har varit inspiratör och ledare för konstprojektet, berättar Jomalas biblioteks- och kulturchef Gunilla Jansson.
Över femtio konstverk finns utställda. Eleverna har utgått från egna personliga referenser och det har gett en variation av allt från fotbollsplaner till bokmalar och skrin, och i arbetet har de använt en mängd olika tekniker. Här intill ses några exempel.
Utställningen öppnar i dag måndag klockan 14 och pågår fram till och med 4 juni. Den kan ses under bibliotekets öppettider; måndag-torsdag kl 14-20, från 1.6 tisdag-torsdag kl. 14-20. Skolelever i kommunen kan se utställningen även under skoldagarna kl. 9-14.