DELA

Det här är en kulturnotis

Arrangerar du eller din förening en konsert, bokuppläsning eller något annat kulturellt? Då kan information om evenemanget synas här. En kulturnotis är redaktionellt material och kostar ingenting, däremot förbehåller sig redaktionen rätten att vid behov ändra i det inskickade materialet och bestämma publiceringsdatum.
Har du något kulturellt på gång? Skicka då uppgifter om när, var och vem till kultur@nyan.ax.

Sista chansen anmäla sig till kritikkurs
Nya Åland kan tack vare ett stipendium av Svenska kulturfonden arrangera en kurs för blivande kritiker inom kulturområdet.
Kursen arrangeras under tre lördagar våren 2012.
Nu är det sista chansen att anmäla till kursen.
Kursens innehåll:
21 januari klockan 10-14.00
Författaren Birgitta Boucht håller skrivarkurs med betoning på kritik och recensioner.
11 februari klockan 10-14.30
Teaterkritiker Ann-Christine Snickars föreläser och leder diskussion om teaterkritik.
Skådespelaren Matts Stenlund framför en monolog deltagarna recenserar.
Kulturredaktör Karin Erlandsson föreläser och leder diskussion om litteraturkritik och om att recensera i ett litet samhälle.
21 april klockan 10-14.30
Musikkritiker Matts Liljeroos föreläser och leder diskussion om musikkritik.
Konstnären Kjell Ekström föreläser och leder diskussion om konstkritik.
Kursen är avgiftsfri för deltagarna.
Det är möjligt att delta i enbart en eller två av kurstillfällena.
Kursen är öppen för alla från femton år uppåt.
Nya Åland ställer inga krav på att deltagarna i kursen recenserar för tidningens räkning i framtiden, däremot är det något som vi hoppas att många av deltagarna vill göra. Behovet av kunniga, intresserade och engagerade kritiker är alltid stort.
Skicka in en fritt formulerad intresseanmälan till Karin Erlandsson senast 2 januari 2012. Berätta i anmälan vilken genre inom kulturområdet du är mest intresserad av och om du vill delta i hela eller delar av kursen. Vi kan ta emot max tio deltagare.