DELA

David Batra och Nina Gran föreläser.

De är två av de föreläsare man kan lyssna på då Nordens Institut på Åland arrangerar ett seminarium kring temat Mångfald i kulturarbete med barn och unga. Seminariet heter ”Kulturell dialog – kulturförmedling för barn och unga i ett mångfaldsperspektiv” och arrangeras på Alandica 3 maj.
Seminariet visar på vikten av kulturförmedling som en dialog och brobyggare mellan människor. Syftet är att lyfta fram mångfaldsfrågan på ett positivt sätt och inspirera.
Inbjudna föreläsare är från Finland, Åland, Sverige och Norge:
Nina Gran (FIN), specialplanerare och kulturpedgog, berättar om sina erfarenheter kring mångkulturella projekt i skolan i Finland.
Ole Hamre (NO), musiker, kompositör, förmedlare och konstnärlig ledare för Festspelen i Bergen föreläser om kommunikation och kreativitet och bla om den multietniska musikföreställningen ”Fargespill” med norska barn och unga med ursprung från 19 olika nationer.
David Batra, (SVE), komiker, författare, skådespelare, underhållare, ger personliga reflektioner över begreppet mångfald
Astrid Holen (NO), sekretariatsledare, föreläser om arbetet med den Kulturella Skolesekken i Norge. En framgångsrik modell för kultur i skolan.
Staffan Beijar (ÅL) , etnolog, presenterar projektet och utställningen Min Vardag – en fotoutställning av och om unga på Åland som lever i en mångkulturell vardag.
Carina Aaltonen (ÅL), är moderator för seminariet
NIPÅs utställning ”VAR?DAG – barn i många kulturer” från 2010 ställs ut i Alandicas foajé under dagen. qGöte Sundberg
fick, som Nyan

redan berättat Ålandsbankens kulturpris. Den fullständiga motiveringen för priset lyder:
”Ålandsbankens kulturpris, som utdelas av Ålands kulturstiftelse, tillfaller år 2011 pensionerade museichefen, sjökaptenen Göte Sundberg.
Som sjöfartshistorisk skriftställare och som mångårig chef för Ålands sjöfartsmuseum har Göte Sundberg genom att belysa skeppsbyggeriet, sjöfartens traditioner och utveckling samt förhållandena ombord aktivt medverkat till att bevara och förmedla kunskapen om den näring som framom andra bidragit till dagens åländska välstånd. I talrika artiklar, föredrag och böcker har han med forskarens energi och med en bas i egna yrkeserfarenheter dokumenterat och beskrivit åländsk sjöfart och rederiverksamhet från bondeseglationens dagar till nutidens högteknologiska utvecklingsskede samt tecknat porträtt av några av de viktigaste aktörerna inom området. Hans arbete har väckt välförtjänt uppmärksamhet såväl inom fackkretsar som bland den intresserade allmänheten.” q