DELA

Dags att lämna in filmer till Ung Vera 2014

I anslutning till Vera filmfestival 12–16 mars ordnas en filmtävling. Tävlingen riktar sig till unga filmare som under festivalen ännu inte fyllt 26 år.
Tävlingen är indelad i två klasser: Ålder 0–18 år tävlar i en klass och ålder 18–26 år i en egen klass.
Filmerna skall vara producerade efter den 17 mars 2013 och bidragens längd högst tio minuter.
Bidragen kan vara fiktiva, dokumentära, animationer, experimentella eller skildra djur och natur.
Musiken till filmerna måste vara ”laglig”, det vill säga egenproducerad eller ha tillstånd av upphovsmannen.
Tävlingsbidragen visas på Bio Savoy söndagen 16 mars då vinnarna utses.
Mera info om Ung Vera 2014 finns på festivalens hemsida www.verafilmfestival.ax.
Fler kulturnotiser i papperstidningen!