DELA

Bruno Wilhemsson, 87-årig mariehamnare,porträtteras i en artikel i Södra Finlands Krigsveterandistrikts medlemstidning Veteranposten nr 4/2010 (augusti). Den fyrsidiga artikeln, som skrivits av etnologen Conny Andersson i Sund, handlar om Wilhelmsson och hans tid som frontsoldat och pansarvärnsman under fortsättningskriget.
Wilhelmsson, som ursprungligen kommer från Korpo, tjänstgjorde bland annat i Kuuttalahti invid Svir och på Karelska Näset under storanfallet. Fänrik Alarik Häggblom, sedermera lantråd, fungerade som utbildare inom pansarvärnet i Jessoila.
Efter kriget flyttade Bruno Wilhemsson till Åland, där han först arbetade som snickare och sedan tulltjänsteman, berättar artikelförfattaren.Vraket av
Vrouw Maria
undersöks just nu av Museiverkets marinarkeologiska enhet. Fältundersökningen som avslutas på fredag, den 10 september.
Syftet med fältundersökningarna är att utreda vilka träslag och byggmetoder som använts för skeppet. Man kan följa med hur undersökningarna framskrider i en (finskspråkig) blogg där det även läggs upp färskt bild- och filmmaterial.
Vraket av Vrouw Maria ligger i Skärgårdshavets nationalpark och omges av ett skyddsområde enligt lagen om fornminnen. Man kan därför inte göra dykningar i rekreationssyfte till vraket. Via bloggen kan man nu presentera vraket och undersökningen av det för en större publik. Adressen är http://vrouwmariavedenalla.wordpress.com/ och på adressen http://www.nba.fi/sv/vrakforskning_vm finns ytterligare information om vraket på svenska.
Vrouw Maria var ett holländskt handelsfartyg som var på väg från Amsterdam till S:t Petersburg. Skeppet kom ur kurs i en höststorm år 1771 och förliste i Skärgårdshavets svåra vatten. Skeppet var lastat med bland annat socker, zink, kvicksilver, färgämnen och tyger. I lasten ingick också styckegods med ett avsevärt penningvärde. Värdeföremålen omfattade bland annat konstverk till kejsarinnan Katarina den Storas samlingar. oUtställningen
med Bob Dylans
konst som öppnats i Köpenham får inte kritikernas gillande, noterar FNB.
Bob Dylan målar som vilken amatör som helst. Hans figurativa stil är rätt idiotisk, säger Peter Bix Söndergaard, professor i konsthistoria. Han beskriver också Dylan som ”en söndagsmålare”.