DELA

Bibliotekens kulturutbud stärks

genom en ny ny fortlöpande stödordning som Svenska kulturfondens infört.
Bidraget skall ge biblioteken möjlighet att erbjuda kultur på svenska utöver bibliotekets normala, lagstadgade, verksamhet. Bidrag kan ges både till huvud- och filialbibliotek och gäller kulturprogram på svenska. Ansökningarna görs elektroniskt, när som helst under året.
– Folkbiblioteket har en viktig roll som en kulturbärande och allmänbildande institution framhåller kulturombudsman Annika Pråhl.
”Kultur på bibban” öppnades den 10 oktober och medel finns reserverade redan för innevarande år. I förslaget till budget för 2011 finns 120.000 euro. Kriterierna finns på: http://www.kulturfonden.fi..Olle Strömberg
ställer ut gåvor

till Clownen Jolle som han fått på födelsedagar och olika framträdanden under årens lopp. Anneli Wirtanen visar fotografier av blommor, djur och vatten. Utställningarna i Sunds bibliotek pågår till den 30 januari.Dramaten ger
Henning Mankells
”Darwins kapten” på scenen Lejonkulan. Urpremiär blir det den 29 oktober. I pjäsen möter vi Charles Darwin just när han får beskedet om att kapten FitzRoy, reskamraten från ungdomen som sedan blev en bitter motståndare, tagit livet av sig. En minnets resa tar fart ombord på skeppet Beagle, och Darwin har själv fler frågor än svar. Varför förlorade han sitt barn Annie? Var finns skärningspunkten mellan Gud och skapelsekedjan?
Henning Mankell skrev pjäsen med Börje Ahlstedt i åtanke för rollen som Darwin.
– Mankell frågade tydligen sin svärfar Ingmar Bergman om vem han tyckte skulle kunna spela Darwin, och han sa Börje Ahlstedt. Och så har det blivit, säger Ahlstedt.
I rollerna återfinns, utöver Ahlstedt; även Gunnel Fred, Johan Holmberg, Pierre Wilkner, Elin Klinga och Erik Magnusson. Anna Lina Hertzberg regisserar. oStudentkören
Brahe Djäknars
understödsförening Brahe ärkedjäknar gör den 15-17 oktober en sångarresa till Estland. Ett drygt 50-tal tidigare aktiva sångare ger konsert i universitetets solennitetssal i Dorpat.
I programmet blandas körsång, kvartettsång och solosång till en musikalisk hälsning från Svenskfinland. Kören dirigeras av Kurt-Erik Långbacka. Magnus Gräsbeck fungerar som sjungande konferencier på estniska. Den lokala manskören Gaudeamus deltar också.