DELA

Bengt Häger signerar sin bok om Ledsöra

På stadsbiblioteket på torsdag mellan 18 och 20 signerar och presenterar Bengt Häger sin bok ”Ledsöra. En skärgård i förvandling”. qSeminarium om
kulturarv
Ett seminarium med temat ”Värdefulla kulturarv i Nordens randområden” hålls torsdagen den 5 maj klockan 12-17.30 på Ribacka, Kastelholm
Landskapsantikvarie Viveka Löndahl presenterar den europeiska landskapskonventionen och dess betydelse för Åland. Elisabeth Palamarz talar om de åländska kungsgårdarna som kulturarv. Ett brett urval av nordiska kulturarv presenteras i olika anföranden: det svenska kulturarvet i Estland, det finska kulturarvet i Nord-Norge, Viena-Karelens runa-byar, Hogland i Finska viken, det baltiska kulturarvet på Bornholm och kulturlandskapskonventionen ur samiskt perspektiv.
Alla intresserade är välkomna att delta.
På fredagen den 6 maj görs exkursioner till Eckerö där Peter Winquist presenterar visioner om Eckerö Post- och tullhus, och till Nåtö där Eva och Carl-Adam Haeggström guidar på naturstigen i vårprakt.
Seminariet avslutas fredag eftermiddag med en diskussion om kulturarvet i Nordens randområden: Vem ansvarar för dess bevarande och skötsel? Tid och plats meddelas senare.
Seminariet arrangeras av Främjandet för kulturarvet i Finland rf med stöd av Nordisk Kulturfond och med Ålands Natur och Miljö rf som lokal medarrangör. Mötet är en del av den finska Din Egen Miljö-kampanjen 2010, som presenteras under seminariet, och ansluter sig direkt till den Europeiska Landskapskonventionen som trätt i kraft i 29 länder. qGävle vokalensemble
ger konsert
Mariehamns församling får inkommande helg besök av Gävle vokalensemble med dirigent Mikael Sörmark. De håller konsert lördagen den 7 maj kl 18.00 i St. Görans kyrka. På söndagen sjunger de i högmässan klockan 11.00. qPolarpriset till
Patti Smith
Årets Polarpris går till den amerikanska sångerskan Patti Smith och stråkkvartetten Kronos Quartet från San Francisco.
Patti Smith är en av de mest inflytelserika inom rockmusiken och har också skrivit poesi.
Kronos Quartet är en experimentell stråkkvartett med många specialskrivna stycken och otaliga samarbeten med musiker från hela världen.
Prissumman är på en miljon svenska kronor (cirka 112.000 euro) var och delas ut vid en ceremoni den 30 augusti, skriver FNB. qSnacka snyggt
är inställt

Kursen Snacka snyggt! med retorikföreläsaren Elaine Bergqvist är inställd. Kursen skulle hållas i dag men inhiberades på grund av för få deltagare. Som arrangör stod Kommunförbundet och de planerar i dagsläget ingen ny kurs på samma tema. q