DELA

Åsa Moberg föreläser på torsdag

Författaren Åsa Moberg föreläser med utgångspunkt från sin bok ”Väninnorna och jag” , torsdagen den 17 november klockan 18.30 på Blå Teatern Ålandsvägen 55 i Mariehamn.
Kvällen görs som ett samarbete mellan ABF-Åland, Feministakademin på Åland och Ålands Litteraturförening. qBlomqvist-föreställningar
populära i Helsingfors

Den åländska regissören Arn-Henrik Blomqvist har med två teaterföreställningar i Helsingfors snart nått 50.000 åskådare
Hallonbåtsflyktingen (Vadelmavenepakolainen) spelas på KOM-teatern.
– Föreställningen är slutsåld till och med maj och skall även på turné runt hela Finland och även till alla större städer i Sverige för Riksteatern, skriver Blomqvist i ett pressmeddelande.
Den andra föreställningen är ”Vaimoni on toista maata” som spelas på Helsingfors Stadsteater.
– Den går för fulla hus för tredje året i rad. Observera att trots de skyhöga publiksiffrorna är ingendera föreställning musikal eller fars, skriver Bomqvist. qJournalist-
stipendier kan sökas

Stiftelsen för befrämjande av journalistisk kultur lediganslår Kopiosto- och Yttrandefrihetsstipendier samt stipendier för studerande. Kopiosto-stipendierna är i första hand avsedda för journalister som arbetar inom pressen. Yttrandefrihetsstipendierna kan sökas av alla medlemmar i Finlands journalistförbund.
Stipendieansökan görs på en elektronisk ansökningsblankett som finns på stiftelsens webbplats (www.jokes-saatio.fi), men den bifogade förbindelsen bör skrivas ut, undertecknas och skickas med post. Stiftelsen förutsätter att ansökan innehåller basuppgifter om den sökande (namn, adress, arbetsgivare, arbetshistoria i korthet, medlemsförening, tidpunkten då man blivit medlem, bankuppgifter). Kostnadskalkyl och en beskrivning av hur stipendiet ska användas bifogas. För ansökan om språkkursstipendier behövs ingen kostnadskalkyl. qFinlands Akademi inrättar
Martti Ahtisaari-akademiprofessur

Finlands Akademi ska inrätta en akademiprofessur i fredsforskning och forskning inom internationell konflikthantering i Martti Ahtisaaris namn.
– Akademins styrelse vill hedra president Ahtisaaris insatser genom att stärka forskningen inom detta viktiga område. President Ahtisaari har framgångsrikt medlat i internationella konflikter och konflikter mellan etniska och religiösa grupper, säger akademins generaldirektör Markku Mattila i ett pressmeddelande.
Finansieringen för en Martti Ahtisaari-akademiprofessur är avsedd för en forskare i toppklass för forskning på heltid. Professorn förväntas bidra till att utveckla forskningen inom fredsforskning och internationell konflikthantering. Professorn arbetar enligt sin egen forskningsplan, leder sin forskargrupp och ger handledning till unga forskare.
Martti Ahtisaari-akademiprofessuren tillsätts för högst fem år i taget. Professuren utlyses internationellt. År 2011 finansierar Akademin sammanlagt 41 forskaranställningar som akademiprofessor. q