DELA

Årets Pellas till Ålands Nautical Club

Byggnadsvårdssällskapet på Åland har tilldelat Åland Nautical Club Årets Pellas 2013, för den pietetsfulla renoveringen av Nautical. Utmärkelsen delades ut i samband med Byggnadsvårdssällskapets årsmöte. Årets Pellas har tidigare getts till Skeppargården Pellas 2006 och Kvarnbo gästhem 2012.
Byggnadsvårdssällskapet på Åland har funnits sedan 2004, men anorna sträcker sig längre tillbaka än så. Ålands vänner, föreningen som bildades år 1895, ”med syfte att arbeta för den åländska befolkningens bildning och förkovran”, grundade år 1986 Byggnadskonstens vänner som år 2004 ombildades till Byggnadsvårdssällskapet på Åland.
Byggnadsvårdssällskapet på Åland verkar bland annat för att öka medvetandet om värdet i befintliga byggnader och byggnadsmiljöer oavsett ålder
Föreningen planerar som bäst sommarens stadsvandringar, som arrangeras i samarbete med Mariehamns stad.
Fler kulturnotiser i papperstidningen!