DELA

Andrea Björkholm medverkar i Skärgårdsteatern.

Andrea, som är från Mariehamn, går tredje årskursen på Teaterhögskolans svenskspråkiga skådespelarutbildning som gör Skärgårdsteatern.
Regissör i år är Skärgårdsteaterveteranen och den nya professorn för Teaterhögskolans svenskspråkiga skådespelarutbildning Dick Idman. På scenen ses förutom Andrea Björkholm, Kajsa Ek och Christoffer Strandberg från Sjundeå, Wilhelm Grotenfelt från Jockas, Petter Kevin från Kotka, Julia Korander från Karis, Kira-Emmi Pohtokari från Esbo och Tinja Sabel från Vasa.
Premiären är i Lill-Pellinge den 21 juni varefter båten rör sig västerut i skärgården och besöker Pernå, Spjutsund, Sjundeå, Ekenäs, Bromarf, Högsåra, Nagu, Korpo, Föglö, Geta, Vårdö, Lappo, Kökar, Utö, Nötö, Rosala och Barösund.
Skärgårdsteatern har i över 40 år turnerat längs den sydfinska kusten med syfte att erbjuda högklassig teater i skärgården. Skärgårdsteatern har blivit en viktig och uppskattad sommartradition för såväl fast bosatta skärgårdsbor som sommargäster och båtfolk. Vikten av att professionell svenskspråkig teater skall vara tillgänglig oavsett ålder eller geografisk placering är en av grundpelarna i Skärgårdsteaterns verksamhet.
– Vi vill bjuda publiken på en fartfylld föreställning som passar hela familjen, skriver man i pressmeddelandet. qRedaktör
Eva Nyberg
från Föglö har beviljats Nordiska rådets journaliststipendium.
Finlands andel av Nordiska rådets journaliststipendium för år 2011, 90.000 danska kronor (ca 12 000 euro), har fördelats mellan tio finländska journalister. De beviljade stipendierna varierar från 7.500 till 10.000 danska kronor. Sammanlagt 42 ansökningar hade inlämnats varav ett tiotal beviljades.
Nordiska rådet delar årligen ut stipendier till journalister för att öka deras intresse för förhållandena i de nordiska länderna samt för nordiskt samarbete. qStipendievistelserna
i Eckerö och
på Källskär för i år har nu fördelats enligt följande:
Eckerö Post- och tullhus
1. Sara Wallgren, Sverige, april
2. Turkka Hautala, Finland, maj
3. Suvi Tikka-Silvanto och Mikael Silvanto, Finland, juni
4. Egidija Medeksaite, Litauen, juli
5. Juha Mäki-Jussila och Anne Siirtola, Finland, augusti månad
6. Thór Stefánsson, Island, september
7. Eva Marklund, Sverige, oktober
Källskär
1. Heidi von Wright, Finland, vecka 21-22
2. Jan Holmberg, Sverige, vecka 23
3. Hanna Seppänen och Jari Kallio, Finland, vecka 24
4. Viivi Nieminen, Finland, vecka 25-26
5. Gunilla och Christian Poignant, Sverige, vecka 27-28
6. Mari Kretz, Sverige, vecka 29-30
7. Marja Nurminen, Finland, vecka 31-32
8. Stina Lindholm, Sverige, vecka 33-34
9. Annica Andersson och Minna Öberg, Åland, vecka 35
Annica är bibliotekarie och Minna är bildkonstnär, och vill arbeta med en virtuell utställning på nätet baserad på verk i olika konstnärliga tekniker.
10. Marianne Svedberg, Sverige, vecka 36
11. Marjatta Nuoreva-Westerberg, Kökar, vecka 37-38
Konstgrafiker, vill fortsätta arbeta med Archipelago-serien med grafiska verk i torrnål. Tecknar på kopparplåtar.
12. Caj Westerberg, Kökar, vecka 37-38.
Översättare och författare. Vill skriva dikter samt fortsätta skriva en lyrisk och essäistisk dagbok. q