DELA

Ålands telehistoriska förening valde

ny styrelse vid årsmötet. Till ordförande valdes Leif Johansson. Roger Eriksson blev vice ordförande och Olof Lindström sekreterare. Övriga styrelsemedlemmar är Karl-Olof Gustavsson, Lili-Ann Sundström och Sven-Erik Heinonen som dessutom utsågs till hedersmedlem i föreningen.
Suppleanter är Gun Åkerberg och Anders Lindholm (ny) och till föreningens revisorer utsågs Stefan Olofsson och Kaj Lindén.
Föreningen dokumenterar telefonins historia på Åland och har bland annat gett ut en bok om telefonisterna som skötte bycentralerna runt om på Åland.