DELA

Åland kan gå med i filmsamarbete

Tanken på att skapa ett filmens Ållywood kan vara nära att bli verklighet. Det lutar nämligen åt att Åland kommer att gå med i Filmregion Stockholm-Mälardalen som är ett regionalt produktionscentrum för film.
Bolaget verkar för att stimulera och bidra till en livskraftig filmindustri i Stockholm-Mälarregionen till exempel genom att ordna seminarier och andra arrangemang som syftar till kunskapsutveckling och stärkta nätverk i regionen. Det marknadsför regionen som produktionsplats för film, både nationellt och internationellt.
Bolaget gör också filminvesteringar och var bland annat med och samproducerade barnfilmen ”Iris” som spelades in på Åland och i Stockholm sommaren 2010. Och att locka filminspelningar till Åland är en av orsakerna till att landskapsregeringen överväger att gå med i samarbetet.
– Om det kommer ett passligt filmprojekt så kan de föreslå Åland som inspelningsmiljö, säger kulturbyråns chef Jan-Ole Lönnblad.
Att vara med i Filmregion Stockholm-Mälardalen kostar fyra svenska kronor per invånare och år vilket för Ålands del innebär cirka 17.000 euro om året. Enligt Jan-Ole Lönnblad skulle Åland kunna få mycket synlighet för pengarna eftersom en film som spelas in på Åland kan ha en stor genomslagskraft.
– Ta Arn-filmerna som exempel. Turister söker sig till inspelningsplatserna, säger Lönnblad.
Om landskapet ska gå med i samarbetet måste pengarna anslås i nästa års budget.
Fler kulturnotiser i papperstidningen!