DELA

2015 års kulturpris till Åsa Ringbom

Ålandsbankens kulturpris, som utdelas av Ålands kulturstiftelses styrelse, tilldelas i år professor emerita, fil.dr. Åsa Ringbom.

Motiveringen för priset lyder:

”Åsa Ringbom initierade och ledde under 20 år ett omfattande forskningsprojekt om Ålands kyrkor, som presenterats i ett flertal volymer, i vetenskapliga artiklar samt i återkommande föreläsningar riktade till både specialister och en intresserad allmänhet. Hennes forskning, som ännu fortgår, har väckt också internationell uppmärksamhet.(—) Åsa Ringboms banbrytande forskning har på ett avgörande sätt bidragit till att bringa nytt ljus över Ålands medeltida historia.”

Åsa Ringbom, född 1945, doktorerade i konsthistoria vid Åbo Akademi 1988. Åren 1997-2010 arbetade hon halvtid som professor vid Åbo Akademi och 50 halvtid för Ålands högskola inom projektet Ålands kyrkor. Som pensionär är hon numera heltidsboende på Åland och arbetar fortsättningsvis med kyrkoprojektet. Mera uppgifter finns på

Priset på 4 000 euro överlämnas till pristagaren före Olle Svennings föredrag vid kulturstiftelsens vårmöte torsdagen den 7 maj 2015 kl. 19.00 i Ålands hotell- och restaurangskola.

Ålandsbankens kulturpris instiftades år 1961 och har sedan dess årligen utdelats av Ålands kulturstiftelse. (ke)