DELA

kulturnotiserÅländska för-
fattare belönas

utan särskild ansökan med årliga ersättningar för böcker som utkommit under året. Kulturdelegationen som fördelar pengarna har nu slagit fast kriterier för fördelningen. För författarens första bok ges 300 euro medan den som gett ut två böcker får 500 euro och den som gett ut tre eller flera 800 euro för varje ny bok.
Man har också beslutat att beställningsverk behandlas på samma sätt som övrig litteratur. Om ett verk har två eller fler författare ges ”om möjligt” bidrag till samtliga författare. Även redaktörer för verk får ersättning.
Det skall handla om böcker som, finns tillgängliga på offentliga bibliotek. Därför har man också beslutat att inte beakta dramaturgiska texter då dessa inte fyller detta kriterium.
Nyan publicerade den senaste fördelningen av författarstipendier den 14 mars. Utdelningen sker i samband med litteraturdagarna.Kulturen special
I Ålands radio
på måndag kväll kl 18.30 handlar om Mariehamns litteraturdagar. Det bjuds på föreläsningar, författarmöten, publikreaktioner och vimmel i ett timslångt program. Redaktör är Eva Nyberg.Rita Jokiranta
är aktuell med

en utställning tillsammans med Viel Bjerkesen på Hordalands konstcentrum i Bergen i Norge just nu. De två fotokonstnärerna kallar sin utställning ”Uncertain cirkumstances”. Den öppnades den 9 mars och pågår till den 15 april. Två videoinstallationer utfyllda med foton är centrala i utställningen.Väinö Linnas
torpartrilogi
”Här under polstjärnan” (Täällä Pohjan tähdän alla) kommer nu i nyutgåvor både på svenska och finska. På Svenska har den första delen ”Högt bland Saarijärvis moar”, i Nils-Börje Stormboms översättning från 1959, kommit ut på Schildts och Alfabeta medan hela trilogin på finska nyutges ut på WSOY.Svenska
kulturfonden

har beviljat Helsinki Filmi 25.000 euro som understöd för medproducentskapet för den svenska långfilmen ”Solstorm” som baserar sig på Åsa Larssons roman med samma namn, och regisseras av Leif Lindblom.
Fonden har också beviljar Långfilm Productions 20.000 euro i stöd för ”Thalias irrfärder”, en tv-serie i tre delar för FST 5. Serien tar tittaren på en resa i den europeiska teaterhistorian med Ralf Långbacka som ciceron.