DELA

kulturnotiser

Ett alla hjärtans
sångcafé med

elever vid Ålands musikinstitut arrangeras inför alla hjärtans dag i Önningebymuseet fredagen den 13 februari kl 18.30. Det blir ett program med betoning på klassisk sång med verk av bland andra Mozart, Fauré, Debussy, Dvorak och Haydn men också lite musikal och folkvisor. Det är Catherine Frisk Grönbergs, Elisabet Karlssons och Björn Blomqvists elever som framträder till ackompanjemang på piano av Guy Karlsson. Allmänheten är varmt välkommen till sångcaféet där det också blir kaffeservering med alla hjärtans dags bakelser. Entrén är fri.


Konstrundan
kommer igen

också detta år med öppna ateljéer runt om i Svenskfinland. På basen av de positiva erfarenheterna av Konstrundan 2008, ett av Svenska kulturfondens 100 års jubileumsprojekt, genomförs Konstrundan igen den 31.7 – 2.8 i år. Detta möjliggörs genom stöd från kulturfonden och Föreningen Konstsamfundet. Projektets huvudman är Åbolands hantverk och projektet genomförs i samarbete med fyra regionala arrangörer. På Åland är det Ålands konstförening och Ålands Slöjd och Konsthantverk som håller i trådarna.
De konstnärer, formgivare och hantverkare som i år vill delta i Konstrundan bör anmäla sig till arrangören i den egna regionen. Anvisningar och anmälningsblanketter, samt mera information om Konstrundan finns på www.konstrundan.fi eller fås via Ålands Slöjd & Konsthantverk/Ålands Konstförening Fabriksgatan 4, 22100 Mariehamn: www.konsten.ax / konsthantverk@konsten.ax.


Läsrojektet
”Livslångt läsande”
vid Ytternäs skola går vidare. Nu på fredag välkomnar skolan ettorna ombord på läståget. Tillsammans med trumpetisten Åke Hillar uppmärksammar man de nyaste läsarnas nyfunna läskunskap. Samtidigt överräcks var sitt bokpaket från Lisi Wahls stiftelse till eleverna i 1A och 1B .
– Vi vet att det är ett lagarbete – hem och skola tillsammans – som hjälper barn med detta viktiga arbete och därför är alla vuxna i barnens läsliv mycket välkomna med, skriver skolan och Hem och skola.


Vissa av årets
landskapsbidrag

ur penningautomatmedlen kommer att bli försenade i år meddelar landskapsregeringens kulturbyrå. Det gäller bidrag för idrottsredskap och verksamhets- och renoveringsbidrag till ungdomsorganisationerna och föreningarna. Beslut angående dessa förväntas tas av landskapsregeringen under vecka 9, skriver man.