DELA

kulturnotiser

Professionell
teater på Åland

ventileras i diskussionsprogranmmet ”Slaget efter 12” i radio Vega på fredag, den 16 april, kl 12.10. I programinformationen säger man att landskapet har många utbildade teaterarbetare, men saknar en permanent och fri, professionell teater.
– Varför det? Hur fördelas anslagen till amatörteatrarna och vad betyder enstaka gästspel och stora teaterprojekt för den konstnärliga nivån, frågar man.
I panelen medverkar kulturdelegationens ordförande Ann-Sofi Joelsson, Maria Mäntylä, ordförande för teaterföreningen i Mariehamn och skådespelaren Marc Svahnström. Debatten leds av Leo Gammals.


Alandia Strings
ger vårkonsert

i S:t Görans kyrka i Mariehamn på söndag, den 18 april, kl 16. Alandia Strings längre hunna elever och lärare musicerar i olika ensemblekonstellationer med ett program som rymmer såväl barockmusik som folkvisa. Gästmusiker är Irina Kensborn på violin och Luisa Garcia Lantz på cello, både verksamma i Stockholm. o


Hans Ruin-
tävlingen i
essäskrivande har denna gång fått ta emot hela 112 bidrag, meddelar Hans Näsman på Svenska kulturfonden som nu arrangerar tävlingen för fjärde gången. Professor Roger Holmström leder juryn som kommer att ha sitt arbete klart den 18 juni.
– Lagda i följd visar de tävlande texterna både bredd och djup inom svenskspråkig essäistik, anser juryns ordförande Roger Holmström.
Tävlingen får vid det här laget även bidrag från Sverige och har numera även en jurymedlem därifrån.


Tomas Tornefjell
från Åland är med

och porträtterar gitarristen Johans Norberg i ett program i Sveriges radio P2 söndagen den 25 april kl 14 med repris tisdagen den 27 kl 12.30. Den framgångsrike gitarristen Norberg har efter en handskada och flera operationer fått gå in för en speciell spelstil. Och pånyttfötts som musiker.
I programinfomationen skriver man att Johannes Cornell och Tomas Tornefjell är erfarna musikjournalister som sommaren 2008 gjorde den samtalsbaserade programserien ”Sväng” för Sveriges Radios P2.
– Nu har de träffat Johan Norberg i hans hem på Södermalm i Stockholm. Det blir ett givande och aktuellt samtal där Norberg generöst berättar om sin karriär och sin syn på musiken.