DELA

kulturnotiser

Postrotemuseet
i Eckerö öppnade
för säsongen i går på självstyrelsedagen. Efter att ha hållit stängt under april och maj kunde museet öppna sedan Eckerö hembygdsförening i måndags hållit nytt årsmöte och lyckats välja styrelse med Sten Bergman som ny ordförande. Tidigare befarade man att museet skulle tvingas hålla stängt hela sommaren.
Postrotemuseet hålls öppet kl 10-15 alla dagar utom måndagar fram till den 15 augusti.


Hur skriver vi
på talspråk,
undrar Språkarkivet vid Litteratursällskapet som genomför en insamling kring talspråk i skrift.
Genom en webbenkät hoppas man kunna få reda på vuxna skribenters åsikter och erfarenheter om talspråk i skrift. Skriver man olika på dator och med telefon? Är det någon skillnad till vem man skriver? Finns det regler för hur man ska skriva talspråk? Är det svårt eller lätt att läsa sådant som andra skrivit? Det är en del av de frågor som ställs i enkäten som finns på www.sls.fi/sprakarkivet och är öppen till 31 augusti.


Manuskript av
Stieg Larsson,

som inte publicerats har har hittats i ett arkiv i Stockholm. Det meddelar Kungliga biblioteket, skriver FNB-AFP.
– Vi har fått tag på material från arkivet till den lilla tidskriften Jules Verne. I materialet fanns några hittills opublicerade manuskript av Stieg Larsson, berättade biträdande riksbibliotekarie Magdalena Gram.
Larsson skrev manuskripten redan 1970, då han var 17 år gammal. Texterna är science fiction, enligt Gram.
Det är författarens dödsbo, det vill säga hans pappa och bror, som beslutar om texterna skall publiceras. Gram varnar dock för att författarens rykte kan ta skada av att de tidiga arbetena publiceras.
Stieg Larsson var 50 år när han dog 2004. Den första delen av Millenium-trilogin publicerades ett år senare.


Biobesöken
i Finland uppgick
i fjol till 6,8 miljoner. Det är ungefär lika många som året innan, när antalet biobesök sjönk med en halv procent, skriver FNB.
Den mest sedda filmen i Finland i fjol var animationen ”Ice Age 3: Det våras för dinosaurierna” med över 38.000 åskådare. Tvåa kom ”Harry Potter och halvblodsprinsen” som sågs av 346.000 personer. På tredje plats låg årets populäraste inhemska film, ”Rööperi” av Aleksi Mäkelä, med 260.000 åskådare.