DELA

Kulturnatten får öppen scen

Ungdomar, men också andra förmågor, skall få en chans att framträda på årets kulturnatt i Mariehamn fredagen den 15 augusti. Såväl på Emmaus gård som i Ålands museum och stadsbiblioteket ordnas med öppen scen. (På bilden Britt-Marie Lundberg, Mervi Appel och Annika Dahlblom.)
– Från början tänkte vi närmast ge unga band en chans att framträda men nu har vi också tänkt ge en möjlighet för annat, för poesi och performance av olika slag, säger kultursekreterare Mervi Appel.
Liksom under tidigare kulturnätter är det stadsbiblioteket, Ålands museum och Emmaus som är de poler som programmet kretsar kring. Alla har sin egen profil. Det man nu vill åstadkomma med den öppna scenen är en breddning där man ger fler lokala förmågor en möjlighet att vara med och visa vad man kan.
– Det är ju ett tillfälle, en chans, där vi kan bjuda både på scener med teknik och en stor publik, säger Annika Dahlblom som håller i programmet för museets del.


Spontanitet
Britt-Marie Lundberg från Emmaus är inne på samma linje och menar att det är bra att ta tillfället i akt när folk ändå samlas.
– Spontaniteten i det här ligger ju också helt i linje med vår traditionella modevisning på Emmaus.
Lundberg har en tanke om att man kunde upplåta Emmaus scen för gatumusikanter efter modevisningen.
Hur tiderna på Emmaus, stadsbibliotekets och museets öppna scener skall fördelas har man ännu inte slagit fast. Men troligen kommer Emmaus först, sedan stadsbiblioteket och sist Ålands museum.


Anmäl inom maj
Intresseanmälningar vill man gärna ha in inom maj månad och fördelar därefter framträdandena på de olika scenerna. Man kan själv ha önskemål om var man vill uppträda. Omöjligt är inte heller att man kan ta emot ytterligare erbjudanden närmare evenemanget om det finns plats kvar på scenerna.
Anmäla sig kan man göra till Emmaus, stadsbiblioteket och Ålands museum på adresserna: britt.marie@emmaus.ax, mervi.appel@mariehamn.ax eller annika.dahlblom@regeringen.ax. Det går förstås att ringa, skriva eller ta direktkontakt till någon av de tre institutionerna.


M.A.Numminen
Programprofilen för kulturnatten börjar också i övrigt klarna.
n Stadsbiblioteket bjuder i år bland annat på en konsert med M.A. Numminen och Pedro Hietanen, en interaktiv bildverkstad och Mariehamns marthaförenings aktiviteter.
n Hos Emmaus är modevisningen även i år central, men man skall försöka få ännu fler att ställa upp och servera mat med bakgrund i olika kulturer.
n I museet är huvudnumret ännu öppet, men liksom tidigare år blir det en tävling i returkonst mellan olika konstnärer och även aktiviteter kring Postens samtida utgivning av ett frimärke med Karl-Emanuel Janssons bondbrud som motiv.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax