DELA

Kulturnämnden vill inte flytta Mannen vid ratten

Mariehamns kulturnämnd förordar att statyn Mannen vid ratten blir kvar på den plats där den nu står. Om möjligt dock lite mera vänd mot havet.
Frågan om placeringen av skulptören Emil Cedercreutz verk Mannen vi ratten har väckt debatt på senare tid. I samband med ombyggnaden av Sjöfartsmuseet har statyn flyttats och frågan om placeringen har varit aktuell också tidigare.
Diskussionen i kulturnämnden vid mötet i onsdags utmynnade i ett förord för att statyn skall bli kvar på sin nuvarande plats i slutet av Esplanaden.

Läs mera i dagens, fredagens, Nyan.

Jan Kronholm

jan.kronholm@nyan.ax