DELA

Kulturministern vill sporra

En möjlighet som sporrar, så vill kulturminister Camilla Gunell att Ålands kulturliv skall se på möjligheten att nominera kandidater till Nordiska rådets litteraturpris.
Som Nyan berättade förra veckan meddelade Timo Hämäläinen som sitter med i prisnämnden för Nordiska rådets litteraturpris att Åland sannolikt får möjlighet att nominera kandidater till Nordiska rådets litteraturpris. Nu skall landskapsregeringen utreda vad det innebär.
– Vi skall dels ta reda på vad vi skall göra, dels måste vi se igenom vilka formella beslut som skall tas, säger kulturminister Camilla Gunell.
Färöarna, Grönland och det samiska språkområdet kan redan nominera böcker till priset. Att Åland så länge stått utanför beror enligt Gunell på att det svenska språkområdet redan från förut varit så starkt representerat.
– Både Sverige och Svenskfinland får ju redan nominera kandidater, säger Camilla Gunell.


Inte alla år
De åländska kandidaterna måste ha hembygdsrätt och de måste också ha gett ut det aktuella verket under en tvåårsperiod innan nomineringen. Man har också rätt att inte nominera någon alls om inget verk anses vara lämpligt något år. De år Åland nominerar en kandidat sitter också en åländsk representant med i bedömningskommittén.
– Säkert blir det så att det är flera år vi inte nominerar någon, men jag hoppas ändå att den här möjligheten skall verka sporrande för författarna.
Camilla Gunell kommer spontant på flera åländska författare som skulle kunna bli aktuella för en nominering.
– Närmast kommer jag att tänka på Carina Karlsson, Katarina Gäddnäs, Kent Danielsson och Leo Löthman. Jag vet inte om Åsa Lind har hembygdsrätt, hon skulle också kunna bli aktuell.

KARIN ERLANDSSON

karin.erlandsson@nyan.ax