DELA

Kulturministern som sjunger i kör

Hon har jobbat som lärare, är kulturaktiv och har sysslat med idrott. Därför räds Britt Lindberg inte sina nya uppgifter som utbildnings- och kulturminister.
– Jag är hyfsat insatt i alla områden, säger hon och tycker egentligen att hon hade ännu mera att hålla reda på i sin förra uppgift som kansliminister.
När Nyan träffar Britt Lundberg i hennes nya rum i landskapregeringens korridor för ett samtal om kultur och kulturpolitik visar det sig att hon ännu inte hunnit får sina ”egna” tavlor flyttade från det rum där hon satt som kansliminister. Med fotografen i släptåg sneddar vi över korridoren till det rum där finansminister Mats Perämaa nu residerar och får Jonas Wiléns målningar med i bild.
Manövern berättar kanske något om vad arbetsmiljön och kulturen i arbetslivet betyder och senare i vårt samtal kommer Britt Lundberg in på den aktivering av kulturen inom vården och arbetslivet som hon hoppas få till stånd.


Kulturaktiv
Det är en minister med ganska stor praktisk erfarenhet av kulturlivet och det fria kulturella bildningsarbetet som nu basar för kulturen i landskapregeringen. Hon sjunger i kör, hon har spelat teater, hon har gått på kurser i keramik och måleri, varit med i fotoklubben Obscura, för att nu nämna något.
I den nya landskapsregeringens program står det att man strävar efter att ge kulturen bästa möjliga förutsättningar att utvecklas som en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhällsutvecklingen.
Vad menar ni med det?
– Vi vill lyfta hela kulturen som politikområde i sig, men också som ett område som har socialt- och näringspolitiskt viktiga återverkningar.
Britt Lundberg tar i det sammanhanget också upp den allt mer internationaliserade värld som vi lever i.
– Ju livligare de internationella kontakterna blir desto viktigare blir vår egen kultur, menar hon.
Här passar också kulturarvsfrågorna, som regeringen vill prioritera, in.
– För att förstå framtiden behöver vi veta var vi kommer ifrån, säger Britt Lundberg.
Och ifråga om kulturarvet påminner ministern också om att det handlar såväl om de fysiska spåren som om det immateriella, folkloristiska, arvet.


Näring för själen
På det individuella planet menar hon att det är viktigt att hela den mänskliga kapaciteten, båda hjärnhalvorna, beaktas och kan få stimulans.
– Också själen behöver näring. Vi mår bättre när vi läser, målar, tar del av konst eller lyssnar på musik, säger hon.
Mycket inom en kulturministers ansvarsområde tangerar också det som på byråkratspråk kallas anläggningsprojekt. I det här sammanhanget handlar det om sådant som det nya kultur- och kongresshuset Alandica, om besökscentret vid Bomarsund, om utbyggnaden av sjöfartsmuseet och om upprustningen av Kungsgården i Kastelholm, alla nämnda i regeringsprogrammet.


Alandica viktigt
När det gäller Alandica sägs i programmet att huset kommer att få stor betydelse för kulturlivet och besöksnäringen. Landskapregeringen skall följa upp de förslag som kommer från den arbetsgrupp som nu arbetar med att trygga kulturaktiviteterna i huset.
Britt Lundberg, som ledde den tidigare kk-huskommittén, tror att huset får stor betydelse och att det också kommer att utnyttjas.
– Jag tycker mig se att attityderna till huset redan börjat förändras i positivare riktning, säger hon och ser också möjligheter till samverkan mellan kongressverksamheten och kulturverksamheten för att göra användningen av utrymmena mera ekonomiskt överkomlig för kulturlivet.


Sjöfartsmuseet
När det gäller sjöfartsmuseet säger Britt Lundberg att de planer som nu finns i det stora hela är bra, men att det finns vissa öppna frågor som ännu måste lösas inför den planerade byggstarten 2009, en del saker i husets inre, skapandet av parkeringsplatser med mera.
Ett avtal mellan landskapregeringen och Ålands Nautical Club om museet måste fås till stånd.


Bomarsund
Besökscentret ser hon som ett viktigt steg för att förkovra Bomarsund.
– Det skall bli en byggnad med utsikt både mot Lumparn och ruinerna där man på ett pedagogiskt sätt kan berätta om fästningen och Skarpans och om hur Åland tog plats på den internationella arenan.
Kungsgården vid Kastelholm skall renoveras och bli ett hantverkscentrum och rymma utställningsverksamhet. En del av den hantverksutbildning som regeringen nu styr till folkhögskolan skall kunna finnas här, enligt regeringsprogrammet.


Kungsgårdsvision
Själv har Britt Lundberg en vidare vision för kungsgården.
– Jag vill se kungsgården, Jan-Karlsgården, slottet och kanske också Ribacka som en helhet där man bland annat kunde fånga in fler av de golfturister som nu besöker området, säger hon.


Helst privat bio
En högaktuell kulturpolitisk fråga är avsaknaden av biografverksamhet i Mariehamn just nu.
– Visst är det ett fattigdomsbevis att vi inte har en fungerande biograf, säger Britt Lundberg.
Någon lösning har hon inte att komma med men säger sig hoppas att bioverksamheten i första hand kan ordnas i privat regi. När det gäller bio Savoy har ju Ålands byggnadsvårdsförening anhållit hos landskapregeringen om att byggnaden skall skyddas och regeringen i sin tur vänt sig till staden som omnämner byggnaden som kulturellt värdefull i sin byggnadsplan.
En möjlighet, som Britt Lundberg nämner, är den mellanstora salen i kultur- och kongresshuset som eventuellt kunde lämpa sig för filmvisning, men också då borde driften tas om han av privata intressen.
– Vi följer med frågan, säger hon.


Kulturellt mervärde
Kulturen i vården är något som Britt Lundberg gärna vill lyfta fram. Hon talar om kulturen som ett mervärde och en stimulans till nytta både för patienter och personal.
– En sådans satsning kunde också bli ett lyft genom att ge arbetstillfällen för kulturarbetare, säger hon.
– Och på samma sätt kunde kulturen spela en viktig roll på arbetsplatserna. I Sverige använder man på många håll kulturaktiviteter i personalvården.
Hinner en jäktad minister då syssla med något eget kulturutövande?
– Jag sjunger ju i Intermezzokören och det skall mycket till för att jag skall ge upp det. Det är utvecklande och ger så mycket för både kropp och själ. Dessutom läser jag mycket och följer med pockettoppen. Gärna läser jag deckare som avkoppling mellan alla rapporter. Nu skall jag också försöka läsa in mig på de författare som kommer till litteraturdagarna.
– Och min ambition som kulturminister är att ännu aktivare gå på teater, konserter och andra kulturaktiviteter för att följa med vad som händer, tillägger ministern.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax

tfn 528 466
Foto: RASMUS OLIN