DELA

Kulturföreningar i staden fick bidrag

Sjödagarna, konsertserien Katrina, filmfestivalen Vera och Alandia Jazz får de största evenemangsbidragen av staden. Kulturnämnden har slagit fast bidragen för 2009 och samtidigt också fördelat grundbidrag till 27 föreningar. (Bilden från teaterföreningens uppsättnings av ”Stormskärs Maja”. Föreningen fick det högsta grundbidraget.)
Kulturnämnden kunde dela ut mer än 50.000 euro vid sitt senaste möte. 26.000 ges i grundbidrag till föreningarna och nästan lika mycket i evenemangsbidrag. Utöver detta behandlade man också några ansökningar för andra aktiviteter.


Evenemang
Följande bidrag för kulturevenemang delar nämnden ut för 2009:
– Konsertserien Katrina, 5.000 euro.
– Ålands sjödagar, 5.000 euro.
– Alandia Jazz Festival 5.000 euro.
– Dokumentär- och kortfilmsfestivalen Vera 5.000 euro.
– Operan ”Joel”, 2000 euro.
– Duke Ellington Sacred Concert (projektkören.ax), 2.000 euro.
– Mobila utställningen Nattpäron, 1.000 euro.
– Paneldebatten Åland America Footprints (emigrantinstitutet), 500 euro.
– Mångkulturella caféer (Röda korset), 300 euro.
Evenemangsbidragen betals ut mot redovisning av kostnaderna för evenemangen.


Grundbidrag
Av grundbidragen fördelas 20.000 euro per förening och antalet medlemmar samt ytterligare 6.000 euro med beaktande av antalet unga medlemmar. Man fick in ansökningar från 29 föreningar och 27 får bidrag. Föreningar med Mariehamn som hemort kan få del av bidragspengarna:
– Ahveniset, 1.230 euro.
– Alandia Big Band, 606 euro.
– Bild- och formskolan, 1.887 euro.
– Filmklubben Chaplin, 1.407 euro.
– Fotoklubben Obscura, 1.068.
– Föreningen Ålands emigrantinstitut, 687 euro.
– Ålands mångkulturella förening, 663 euro.
– Sångföreningen Triolen, 447 euro.
– Hemslöjdsgillet i Mariehamn. 493 euro.
– Intermezzokören, 593 euro.
– Kulturföreningen Katrina, 1.613 euro.
– Mariehamns FBK, 774 euro.
– Mariehamns marthaförening, 646 euro.
– Mariehamnskvartetten 573 euro.
– Teaterföreningen i Mariehamn, 2.682 euro.
– Teater Kuling, 1.247 euro.
– Visans vänner på Åland, 632 euro.
– Ålands biblioteksförening 558 euro.
– Ålands Country & Music Club, 691 euro.
– Ålands konstf. 2.555 euro.
– Ålands litteraturförening, 652 euro.
– Ålands slöjd och konsthantverk, 751 euro.
– Ålandsforskarna, 863 euro.
– Ålands frimärkssamlarförening, 552 euro.
– Steinerpedagogikens vänner, 639 euro.
– Shanty Society Pommern, 1.039 euro.
– Vivakören, 452 euro.


Teatergästspel
Kulturnämnden behandlade också några andra ansökningar om bidrag:
– Åbo Svenska Teater beviljas ett verksamhetsbidrag för år 2009 på 1.200 euro. Dessutom får teatern en förlustgaranti på 500 euro per pjäs för två föreställningar i Mariehamn under året.
– Mariehamns pensionärsförening får 500 euro som delfinansiering för ett evenemang i Alandica kultur och kongress den 20 maj.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax