DELA

Kulturförening söker EU-stöd

Under söndagen höll kulturföreningen Tunagården årsmöte och med facit i hand hyser ordförande Torbjörn Eckerman gott hopp om att problemet kring finansieringen av takbyggnationen ska lösas med hjälp av EU-medel.
Kulturföreningen Tunagården höll under söndagen årsmöte och förutom val av ny styrelse diskuterades det kring midsommarstång på folkhögskolans område och finansieringen till förnyandet av taket på den gamla stenladugården som man vill göra till kulturhus. Ordförande Torbjörn Eckerman hade hoppats på ett stort deltagande, men känner sig nöjd med det tiotal entusiaster som dök upp.
– Många är intresserade av att återuppliva traditionen med en midsommarstång utanför folkhögskolan. För 15 år sedan upphörde seden på grund av bristande engagemang från både lärare och skolungdomarna, men vi hoppas nu att attityderna ska förändras.
Kring gården planerar man dessutom få nytt liv i gräsmattan med hjälp av bete.
– Ett antal får med uppgift att beta marken kommer att placeras ut.

Rasrisk
Största frågan i föreningen är fortlöpande den om ett nytt tak. Man vet i dagsläget inte hur mycket pengar som behövs, men Eckerman är drivande i att nå en lösning.
– Första prioritet är att få hit någon som kan göra en seriös beräkning av kostnaderna. Sedan är det viktigt att vi har hela summan när bygget ska sätta igång. Det är inte möjligt att börja arbeta med takläggningen efterhand pengar ramlar in eftersom det då finns stor rasrisk.
För att få ett bättre hum om det ekonomiska behovet hade man under årsmötet besök av en svensk specialist som visade prover på olika takläggningsmaterial och efter de samtal Eckerman fört med landskapet visar det sig att störst chans att få igång byggnadsarbetet snarast möjligt är att söka EU-finansiering.
– Det finns ett EU-projekt som vi eventuellt platsar i och även om frågan är rätt lös i nuläget har vi gott hopp om att få stöd därifrån. Det finns mycket pengar att hämta där om man bara lyckas fylla i alla blanketter rätt.

Medlemsvärvning
Om och när det ruttnande taket väl fått nytt liv ska lokalen vara användarvänlig igen och tankarna är många kring de olika områden man skulle kunna satsa på.
– Idéer råder det ingen brist på. Tvärtom sprudlar det av kreativa förslag kring vilka aktiviteter som skulle kunna husera i kulturhuset. Bland annat pratas det om körövningar, utställningar och ett eventuellt samarbete med folkhögskolan strax intill som innehar både köks- och övernattningsmöjligheter.
Eckerman tror dessutom att intresset för föreningen kommer att öka drastiskt när väl taket är på plats.
– Vi kommer att satsa rejält på medlemsvärvning framöver och jag hyser gott hopp om att vi arbetar för ett framgångsrikt koncept. Förutom alla de idéer vi redan har blir det naturligtvis ännu roligare att fantisera vidare när vi äntligen kan sätta planerna i verket.

SARA BRU